Otwórz menu główne

Zmiany

Traktat z Lizbony zmienił nazwę TWE na TfUE oraz numerację artykułów. Dodałem też źródło, z którego korzystałem.
{{Polityka UE}}
'''Budżet Unii Europejskiej''' (formalnie '''Budżet ogólny Wspólnot''') - główny krótkoterminowy plan [[Unia Europejska|Unii Europejskiej]], sporządzany na czas jednego roku, obejmujący [[dochód|dochody]] i [[wydatek|wydatki]] związane z prowadzeniem i koordynacją polityk wspólnotowych. Podstawę traktatową budżetu stanowią artykuły 268310-279325 (ex.dawne 199artykuły 268-209)280 [[traktaty rzymskie|TWE]]) [[Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej|Traktatu ustanawiającegoo Wspólnotęfunkcjonowaniu EuropejskąUnii Europejskiej]]<ref name="TWETfUE">{{cytujPrawo stronę|url=http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11997E/htm/11997E.html#0173010078|tytuł=TreatyUnii ofEuropejskiej Amsterdamz Amendingwprowadzeniem. The14 Treatywydanie, onC. EuropeanH. UnionBeck, TheWarszawa Treaties Establishing the European Communities and Related Acts|data dostępu=25 lutego 2009|autor=|data=1997-11-10|opublikowany=eur-lex2010.europa.eu|język=en}}</ref>.
 
== Historia ==
== Procedura budżetowa ==
=== Powstawanie budżetu ===
Zasadnicze elementy procedury budżetowej zawartyzawarte zostały w art. 272310-276325 (ex.[[Traktat 203-206)o funkcjonowaniu Unii Europejskiej|Traktatu o Wspólnociefunkcjonowaniu Unii Europejskiej]]<ref name="TWETfUE"/>. Głównymi organami zaangażowanymi w jego powstawanie, realizacją i kontrolę są: [[Komisja Europejska]], [[Rada Unii Europejskiej]], [[Parlament Europejski]] oraz [[Trybunał Obrachunkowy]]<ref name="PG507">{{cytuj książkę|autor r=Leszek Cybulski|rozdział=Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej|nazwisko=Winiarski|imię=Bolesław|autor link=Bolesław Winiarski|tytuł=Polityka gospodarcza|wydanie=3|wydawca=Wydawnictwo Naukowe PWN|miejsce=Warszawa|rok=2006|strony=507|isbn=978-83-01-14785-3}}</ref>. Wstępny projekt budżetu sporządzany jest przez Komisję Europejską na podstawie preliminarzy wydatków przygotowanych do końca czerwca przez instytucje wspólnotowe<ref name="PG507"/>. Następnie, do końca sierpnia, Komisja przedkłada sporządzone zestawienie Radzie<ref name="PG507"/>. Rada ma wówczas prawo wprowadzenia skonsultowanych z Komisją poprawek, po czym uchwala projekt budżetu i najpóźniej do [[5 października]] przedkłada go Parlamentowi<ref name="PG507"/>. Wyrażenie przez PE w ciągu 45 dni zgody na projekt jest równoznaczne z uchwaleniem budżetu<ref name="PG507"/>. Parlament może także zaproponować poprawki, co powoduje powrót projektu do dalszej pracy w Radzie (tzw. ''drugie czytanie'')<ref name="PG507"/>. Może ona poprawki zaakceptować lub odrzucić i ustala jednocześnie poziom wydatków obligatoryjnych<ref name="PG507"/>. Po tym ustaleniu Parlament ma prawo jedynie do korygowania poziomu wydatków nieobligatoryjnych, po czym [[Przewodniczący Parlamentu Europejskiego|Przewodniczący PE]] stwierdza uchwalenie budżetu<ref name="PG507"/>. Parlament ma także możliwość zażądania przedłożenia nowego projektu, co skutkuje jednoczesnym wprowadzeniem systemu finansowania Wspólnoty, w którym do czasu uchwalenia nowego budżetu wydatki w każdym kolejnym miesiące nie mogą przekroczyć limitu 1/12 łącznych wydatków ubiegłego roku budżetowego<ref name="PG507"/>. Po zakończeniu roku budżetowego rozliczenie z jego wykonania przedstawiane jest Parlamentowi i Radzie przez Komisję Europejską<ref name="PG507"/>. Jednocześnie sprawozdanie roczne opracowuje Trybunał Obrachunkowy<ref name="PG507"/>. Przed udzieleniem Komisji [[absolutorium]] Parlament ma prawo zażądania dodatkowych informacji<ref name="PG507"/>.
 
=== Perspektywy budżetowe ===
Anonimowy użytkownik