Otwórz menu główne

Zmiany

Usunięte 133 bajty ,  8 lat temu
'''Panika''' (lęk paniczny, napad paniki) w swojej rozwiniętej postaci jest doświadczeniem ekstremalnej trwogi o swoje życie, która występuje bez uchwytnego powodu, a w każdym razie bez przyczyny, która by uzasadniała aż takie przerażenie. Słowo panika jest trafniejsze dla określenia tego przeżycia niż słowo [[lęk]] (lęk paniczny). Słowo lęk mylnie sugeruje bowiem, że sprawa ma charakter tylko "psychiczny" albo "psychologiczny" czy wręcz "duchowy". W rzeczywistości napadowi lęku panicznego zawsze towarzyszą liczne objawy cielesne (somatyczne). Objawy te są często burzliwe i mogą przypominać chorobę serca albo układu oddechowego. Dlatego panika to nie tylko „lęk”, ale zaburzenie (chorobliwe pobudzenie) całego organizmu. Zaliczanie napadu paniki do „zaburzeń lękowych” jest umowne, problematyczne i pozostaje w związku z nawykami myślenia zakorzenionymi w [[Dualizm kartezjański|dualizmie kartezjańskim]] (rozdzielanie duszy/psyche od ciała/soma).
 
W literaturze dotyczącej paniki oraz stosowanym współcześnie nazewnictwie psychiatrycznym można zauważyć nieścisłość dotyczącą pewnej zasadniczej sprawy. Nie zostało jednoznacznie ustalone czy panika jest osobnym schorzeniem czy też raczej stanem, objawem lub zespołem objawów, czymś podobnym np. do żółtaczki, czy podwyższonej temperatury, które nie są chorobami ale przejawem zasadniczej choroby. Mimo pewnego wyodrębnienia paniki we współczesnych klasyfikacjach (W [[Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10|ICD-10]] jest to Zaburzenie lękowe z napadami lęku inaczej lęk paniczny - F41.0) istnieją podstawy by traktować panikę jako pewien bardzo charakterystyczny zespół symptomów, będący skądinąd przejawem nadwrażliwości lękowej i wegetatywnej, który bardzo często, a może nawet w większości przypadków towarzyszy innym schorzeniom, zwłaszcza depresji.
 
== Objawy paniki ==
Anonimowy użytkownik