Gospodarka wodami: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 17 bajtów ,  8 lat temu
m
WPCleaner (v1.04) Różna liczba otwartych i zamkniętych nawiasów kwadratowych - Przypis po kropce (WP:CHECK)
(tłum z en wiki)
 
m (WPCleaner (v1.04) Różna liczba otwartych i zamkniętych nawiasów kwadratowych - Przypis po kropce (WP:CHECK))
 
===Rolnictwo: największy konsument wody===
[[Rolnictwo]] jest największym konsumentem wody, wykorzystuje około 70% światowych zasobów. [[Przemysł]] zużywa kolejne 20%, a gospodarstwa domowe pozostałe 10%. Ze względu na wzrost liczby ludności na świecie, a co za tym idzie wzrost konsumpcji żywności (obecnie liczba ludności przekracza 6 miliardów, przewiduje się że do 2050 r. osiągnie 9 miliardów), rozwój przemysłu i miast, rozwój upraw roślin do produkcji [[biopaliwo|biopaliw]], niedobór wody staje się istotnym problemem. W 2007 roku analizę gospodarki wodami w rolnictwie przeprowadził Międzynarodowy Instytut Gospodarki Wodami (International Water Management Institute) z siedzibą na [[Sri Lanka|Sri Lance]]. Celem było ustalenie, czy zasoby wody na świecie są w stanie zapewnić wyżywienie dla rosnącej liczby populacji.<ref> Molden, D. (red.). ''Water for food, Water for life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture.'' Earthscan/IWMI, 2007.</ref>. W badaniu oszacowano obecną dostępność wody dla rolnictwa w skali globalnej i wyznaczono obszary dotknięte niedostatkiem wody. W wyniku analizy ustalono, że jedna piąta ludności świata, ponad 1,2 miliarda, żyje na terenach fizycznego niedoboru wody, gdzie ilość wody jest niewystarczająca, by spełnić potrzeby mieszkanców. Kolejne 1,6 miliarda ludzi żyje na obszarach ekonomicznego niedoboru wody, gdzie brak inwestycji w infrastrukturę wodną lub brak odpowiednich umiejętności uniemożliwiają władzom zaspokojenie popytu na wodę.
Z raportu wynika, że wyprodukowanie potrzebnej żywności w przyszłości będzie możliwe, ale kontynuowanie obecnych trendów jej wytwarzania oraz utrzymanie tempa degradacji środowiska doprowadzi do kryzysu w wielu częściach świata. Autorzy wydanej w 2011 roku książki „Out of Water: From abundance to Scarcity and How to Solve the World's Water Problems'' ustalili sześciopunktowy plan rozwiązania globalnych problemów z wodą. Obejmuje on: 1) poprawę danych dotyczących wody, 2) szanowanie środowiska, 3) reformę gospodarki wodami, 4) rewitalizację zastosowania wody w rolnictwie, 5) zarządzanie popytem gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych, 6) wzmocnienie roli biednych oraz kobiet w gospodarce wodami. Aby uniknąć światowego kryzysu wodnego, rolnicy będą musieli dążyć do zwiększenia produkcyjności w celu zaspokojenia rosnącego popytu na żywność, a przemysł i gospodarstwa domowe będą musiały znaleźć sposoby na bardziej wydajne używanie wody.<ref>Chartres, C. and Varma, S. ''Out of water. From Abundance to Scarcity and How to Solve the World’s Water Problems'' FT Press (USA), 2010</ref>.
 
===Gospodarka wodami w miastach===
Obecnie połowa ludzkości żyje w miastach, a według przewidywań wskaźnik ten wzrośnie w roku 2050 do dwóch trzecich. Na obszarach wokół centrów miast, rolnictwo musi rywalizować z przemysłem i gospodarstwami domowymi o bezpieczne dostawy wody, podczas gdy tradycyjne źródła wody są zanieczyszczane miejskimi ściekami. Jako że miasta oferują najlepsze możliwości dla sprzedaży produktów rolniczych, farmerzy często nie odnajduję alternatywy i używają zanieczyszczonej wody do nawadniania upraw. W związku z tym, to od rozwoju systemu oczyszczania ścieków zależy stopień zagrożenia dla zdrowia konsumentek i konsumentów. Miejskie ścieki mogą zawierać różnorodne zanieczyszczenia. Zazwyczaj są wśród nich ścieki z kuchni i toalet, jak również woda deszczowa. Oznacza to, że woda zazwyczaj zawiera nadmierną ilość składników odżywczych i soli, jak również szeroką gamę patogenów. Mogą być w niej także obecne metale ciężkie, antybiotyki oraz substancje zakłócające układ endokrynologiczny, np. estrogeny.
Kraje rozwijające się mają najsłabiej rozwinięte systemy oczyszczania ścieków. Woda stosowana do nawadniania upraw często bywa zanieczyszczona patogenami ze ścieków. Najbardziej niebezpieczne są bakterie, wirusy, robaki pasożytnicze, które bezpośrednio negatywnie szkodzą rolnikom, a pośrednio konsument(k)om. Najczęściej występuje biegunka, która co roku powoduje śmierć 1,1 miliona osób i stanowi drugą najczęstszą przyczynę zgonu wśród dzieci. Wiele przypadków cholery jest także związanych z nieprawidłowym oczyszczaniem wody. Działania w kierunku zmniejszenia czy wyeliminowania zanieczyszczeń mogą przyczynić się do ratowania życia i poprawienia warunki egzystencji. Naukowcy pracowali nad znalezieniem sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia żywności przy użyciu metody nazywanej podejściem wielobarierowym (ang. multiple-barrier approach).
Obejmuje ono analizę procesu produkcji żywności od uprawy do sprzedaży plonów na rynkach i konsumpcji oraz ustalenie, na których etapach możliwe jest zastosowanie barier powstrzymujących zanieczyszczenia. Należą do nich: wprowadzanie bezpieczniejszych metod nawadniania, promocja oczyszczania ścieków w gospodarstwach rolnych, unieszkodliwianie patogenów, właściwe sposoby mycia warzw i owoców w punktach sprzedaży i restauracjach.<ref> Ilic, S., Drechsel, P., Amoah, P. and LeJeune, J. [http://www.idrc.ca/en/ev-151781-201-1-DO_TOPIC.html Chapter 12, Applying the Multiple-Barrier Approach for Microbial Risk Reduction in the Post-Harvest Sector of Wastewater-Irrigated Vegetables]</ref>.
 
{{ Przypisy }}
== Anglojęzyczne czasopisma naukowe==
* International Journal of Water Resources Development, ISSN: 1360-0648 (elektroniczne) ISSN 0790-0627 (papierowe), [[Routledge]]
* International Journal of Water, ISSN: 1741-5322 (Onlineelektroniczne) ISSN: 1465-6620, (Printpapierowe) [[Inderscience]]
* Ground Water]], ISSN: 1745-6584 (elektroniczne) ISSN 0017-467X (papierowe), [[Blackwell Publishing]]
* American Water Resources Association, ISSN: 1752-1688 (elektroniczne) ISSN 1093-474X (papierowe), Blackwell Publishing
* Journal of Water and Health, ISSN: 1477-8920, IWA Publishing
* Journal of Water Resources Planning and Management, ISSN: 0733-9496, [[American Society of Civil Engineers|ASCE]] Publications
* Journal of Water Supply Research and Technology, ISSN: 0003-7214, IWA Publishing
* Urban Water Journal, ISSN: 1744-9006 (elektroniczne) ISSN 1573-062X (papierowe), [[Taylor & Francis]]
* Water Asset Management International, ISSN: 1814-5442 (elektroniczne) 1814-5434 (papierowe), IWA Publishing
* Water Intelligence Online, ISSN: 1476-1777, IWA Publishing
* Water Management, ISSN: 1751-7729 (elektroniczne) ISSN 1741-7589 (papierowe), Thomas Telford
* Water Policy, ISSN: 1366-7017, IWA Publishing
* Water Practice & Technology, ISSN: 1751-231X, IWA Publishing
* Water Research, ISSN: 0043-1354, IWA Publishing
* Water Resources Management, ISSN: 1573-1650 (elektroniczne) ISSN 0920-4741 (papieroweowepapierowe), Springer
* Water Resources Research, ISSN: 0043-1397, American Geophysical Union
* Water Science and Technology, ISSN: 0273-1223, IWA Publishing
* Water Science and Technology: Water Supply, ISSN: 1606-9749, IWA Publishing
* Water Utility Management International, ISSN: 1747-776x (elektroniczne), ISSN 1747-7751 (papieroweowepapierowe), IWA Publishing
==Zobacz także==
* [http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/projekty-i-dzialania/projekty-realizowane/496-wodny-okrgy-sto-porozumienie-dla-spoeczestwa-i-przyrody Eko-Unia] – Wodny Okrągły Stół – cykl seminariów poświęconych gospodarce wodami i polityce przeciwpowodziowej
*[http://zielonyinstytut.pl Zielony Instytut] – możliwość pobrania publikacji „Zielone Miasto Nowej Generacji” (rozdział o miejskiej polityce wodnej) w wersji polskiej i angielskiej
{{ Przypisy }}
[[Kategoria:Powodzie ]]
[[Kategoria:Zarządzanie kryzysowe]]
[[Kategoria:Zrównoważony rozwój ]]
 
{{Link FA|ro}}