Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce: Różnice pomiędzy wersjami

aktualizacja w związku z nowym rozporządzeniem z dn. 08.08.2011
(Uaktualnienie informacji)
(aktualizacja w związku z nowym rozporządzeniem z dn. 08.08.2011)
Z dniem 1 paździenrika 2011, czyli wraz z wejściem w życie nowelizacji prawo o szkolnictwie wyższym, systematyka dziedzin naukowych leży w gestii ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (a nie jak dotychczas Centralnej Komisji). Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku nowa systematyka przybrała trójstopniowy (a nie jak dotychczas dwóstopniowy) podział nauk, uwzględniając:
* obszary wiedzy,
** dziedziny nauki,
*** dyscypliny nuakowe.
 
Obecnie systematyka obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych jest następująca:
'''1. [[obszar nauk humanistycznych]]'''
* '''[[nauki humanistyczne|dziedzina nauk humanistycznych]]'''
** [[archeologia]]
** [[bibliologia i informatologia]]
** [[etnologia]]
** [[filozofia]]
** [[historia]]
** [[historia sztuki]]
** [[językoznawstwo]]
** [[kulturoznawstwo]]
** [[literaturoznawstwo]]
** [[nauki o sztuce]]
** [[nauki o zarządzaniu]]
** [[religioznawstwo]]
* '''[[nauki teologiczne|dziedzina nauk teologcznych]]'''
'''2. [[obszar nauk społecznych]]'''
* '''[[nauki społeczne|dziedzina nauk społecznych]]'''
** [[nauki o bezpieczeństwie]]
** [[nauki o obronności]]
** [[nauki o polityce]]
** [[nauki o poznaniu i komunikacji społecznej]]
** [[pedagogika]]
** [[psychologia]]
** [[socjologia]]
* '''[[nauki ekonomiczne|dziedzina nauk ekonomicznych]]'''
** [[ekonomia]]
** [[finanse]]
** [[nauki o zarządzaniu]]
** [[towaroznawstwo]]
* '''[[nauki prawne|dziedzina nauk prawnych]]'''
** [[nauki o administracji]]
** [[prawo]]
** [[prawo kanoniczne]]
'''3. [[obszar nauk ścisłych]]'''
* '''[[nauki matematyczne|dziedzina nauk matematycznych]]'''
** [[matematyka]]
** [[informatyka]]
* '''[[nauki fizyczne|dziedzina nauk fizycznych]]'''
** [[astronomia]]
** [[biofizyka]]
** [[fizyka]]
** [[geofizyka]]
* '''[[nauki chemiczne|dziedzina nauk chemicznych]]'''
** [[biochemia]]
** [[biotechnologia]]
** [[chemia]]
** [[technologia chemiczna]]
'''4. [[obszar nauk przyrodniczych]]'''
* '''[[nauki biologiczne|dziedzina nauk biologicznych]]'''
** [[biochemia]]
** [[biofizyka]]
** [[biologia]]
** [[biotechnologia]]
** [[ekologia]]
** [[mikrobiologia]]
* '''[[nauki o Ziemi|dziedzina nauk o Ziemi]]'''
** [[geofizyka]]
** [[geografia]]
** [[geologia]]
** [[oceanologia]]
'''5. [[obszar nauk technicznych]]'''
* '''[[nauki techniczne|dziedzina nauk technicznych]]'''
** [[architektura i urbanistyka]]
** [[automatyka i robotyka]]
** [[biocybernetyka i inżynieria biomedyczna]]
** [[biotechnologia]]
** [[budowa i eksploatacja maszyn]]
** [[budownictwo]]
** [[elektronika]]
** [[elektrotechnika]]
** [[energetyka]]
** [[geodezja i kartografia]]
** [[górnictwo i geologia inżynierska]]
** [[informatyka]]
** [[inżynieria chemiczna]]
** [[inżyniera materiałowa]]
** [[inżynieria produkcji]]
** [[inżynieria rolnicza]]
** [[inżynieria środowiska]]
** [[mechanika]]
** [[metalurgia]]
** [[technologia chemiczna]]
** [[telekomunikacja]]
** [[transport]]
** [[włókiennictwo]]
'''6. [[obszar nauk rolniczych, lesnych i weterynaryjnych]]'''
* '''[[nauki rolnicze|dziedzina nauk rolniczych]]'''
** [[agronomia]]
** [[biotechnologia]]
** [[inżynieria rolnicza]]
** [[kształtowanie środowiska]]
** [[ogrodnictwo]]
** [[rybactwo]]
** [[technologia żywności i żywienia]]
** [[zootechnika]]
* '''[[nauki leśne|dziedzina nauk leśnych]]'''
** [[drzewnictwo]]
** [[leśnictwo]]
* '''[[nauki weterynaryjne|dziedzina nauk weterynaryjnych]]'''
'''7. [[obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu]]'''
* '''[[nauki medyczne|dziedzina nauk medycznych]]'''
** [[biologia medyczna]]
** [[medycyna]]
** [[stomatologia]]
* '''[[nauki farmaceutyczne|dziedzina nauk farmaceutycznych]]'''
* '''[[nauki o zdrowiu|dziedzina nauk o zdrowiu]]'''
* '''[[nauki o kulturze fizycznej|dziedzina nauk o kulturze fizycznej]]'''
'''8. [[obszar sztuki]]'''
* '''[[sztuki filmowe|dziedzina sztuk filmowych]]'''
* '''[[sztuki muzyczne|dziedzina nauk muzycznych]]'''
** [[dyrygentura]]
** [[instrumentalistyka]]
** [[kompozycja i teoria muzyka]]
** [[reżyseria dźwięku]]
** [[rytmika i taniec]]
** [[wokalistyka]]
* '''[[sztuki plastyczne|dziedzina nauk plastycznych]]'''
** [[sztuki piękne]]
** [[sztuki projektowe]]
** [[konserwacja i restauracja dzieł sztuki]]
* '''[[sztuki teatralne|dziedzina sztuk teatralnych]]'''
 
=== Historyczna systematyki dziedzin naukowych w Polsce w latacg 2005-2011 ===
Zgodnie z Uchwałą [[Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów|Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]] z dnia [[24 października]] [[2005]] roku w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2005 nr 79 poz. 1120), Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki
'''21. [[Sztuki teatralne]]'''
|}
=== Projekt nowej systematyki dziedzin naukowych w Polsce ===
Z dniem 1 paździenrika 2011, czyli wraz z wejściem w życie nowelizacji prawo o szkolnictwie wyższym, sesytematyka dziedzin naukowych będzie w gestii ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (a nie jak dotychczas Centralnej Komisji). Nowa systematyka ma przybrać trójstopniowy (a nie jak dotychczas dwóstopniowy) podział nauk, tj. obszar wiedzy, dziedzina nauki oraz dyscyplina nuakowa:
 
'''1. [[obszar nauk humanistycznych]]'''
* '''[[nauki humanistyczne|dziedzina nauk humanistycznych]]'''
** [[archeologia]]
** [[bibliologia i informatologia]]
** [[etnologia]]
** [[filozofia]]
** [[historia]]
** [[historia sztuki]]
** [[językoznawstwo]]
** [[kulturoznawstwo]]
** [[literaturoznawstwo]]
** [[nauki o sztuce]]
** [[nauki o zarządzaniu]]
** [[religioznawstwo]]
* '''[[nauki teologiczne|dziedzina nauk teologcznych]]'''
'''2. [[obszar nauk społecznych]]'''
* '''[[nauki społeczne|dziedzina nauk społecznych]]'''
** [[nauki o bezpieczeństwie]]
** [[nauki o obronności]]
** [[nauki o polityce]]
** [[nauki o poznaniu i komunikacji społecznej]]
** [[pedagogika]]
** [[psychologia]]
** [[socjologia]]
* '''[[nauki ekonomiczne|dziedzina nauk ekonomicznych]]'''
** [[ekonomia]]
** [[finanse]]
** [[nauki o zarządzaniu]]
** [[towaroznawstwo]]
* '''[[nauki prawne|dziedzina nauk prawnych]]'''
** [[nauki o administracji]]
** [[prawo]]
** [[prawo kanoniczne]]
'''3. [[obszar nauk ścisłych]]'''
* '''[[nauki matematyczne|dziedzina nauk matematycznych]]'''
** [[matematyka]]
** [[informatyka]]
* '''[[nauki fizyczne|dziedzina nauk fizycznych]]'''
** [[astronomia]]
** [[biofizyka]]
** [[fizyka]]
** [[geofizyka]]
* '''[[nauki chemiczne|dziedzina nauk chemicznych]]'''
** [[biochemia]]
** [[biotechnologia]]
** [[chemia]]
** [[technologia chemiczna]]
'''4. [[obszar nauk przyrodniczych]]'''
* '''[[nauki biologiczne|dziedzina nauk biologicznych]]'''
** [[biochemia]]
** [[biofizyka]]
** [[biologia]]
** [[biotechnologia]]
** [[ekologia]]
** [[mikrobiologia]]
* '''[[nauki o Ziemi|dziedzina nauk o Ziemi]]'''
** [[geofizyka]]
** [[geografia]]
** [[geologia]]
** [[oceanologia]]
'''5. [[obszar nauk technicznych]]'''
* '''[[nauki techniczne|dziedzina nauk technicznych]]'''
** [[architektura i urbanistyka]]
** [[automatyka i robotyka]]
** [[biocybernetyka i inżynieria biomedyczna]]
** [[biotechnologia]]
** [[budowa i eksploatacja maszyn]]
** [[budownictwo]]
** [[elektronika]]
** [[elektrotechnika]]
** [[energetyka]]
** [[geodezja i kartografia]]
** [[górnictwo i geologia inżynierska]]
** [[informatyka]]
** [[inżynieria chemiczna]]
** [[inżyniera materiałowa]]
** [[inżynieria produkcji]]
** [[inżynieria rolnicza]]
** [[inżynieria środowiska]]
** [[mechanika]]
** [[metalurgia]]
** [[technologia chemiczna]]
** [[telekomunikacja]]
** [[transport]]
** [[włókiennictwo]]
'''6. [[obszar nauk rolniczych, lesnych i weterynaryjnych]]'''
* '''[[nauki rolnicze|dziedzina nauk rolniczych]]'''
** [[agronomia]]
** [[biotechnologia]]
** [[inżynieria rolnicza]]
** [[kształtowanie środowiska]]
** [[ogrodnictwo]]
** [[rybactwo]]
** [[technologia żywności i żywienia]]
** [[zootechnika]]
* '''[[nauki leśne|dziedzina nauk leśnych]]'''
** [[drzewnictwo]]
** [[leśnictwo]]
* '''[[nauki weterynaryjne|dziedzina nauk weterynaryjnych]]'''
'''7. [[obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu]]'''
* '''[[nauki medyczne|dziedzina nauk medycznych]]'''
** [[biologia medyczna]]
** [[medycyna]]
** [[stomatologia]]
* '''[[nauki farmaceutyczne|dziedzina nauk farmaceutycznych]]'''
* '''[[nauki o zdrowiu|dziedzina nauk o zdrowiu]]'''
* '''[[nauki o kulturze fizycznej|dziedzina nauk o kulturze fizycznej]]'''
'''8. [[obszar sztuki]]'''
* '''[[sztuki filmowe|dziedzina sztuk filmowych]]'''
* '''[[sztuki muzyczne|dziedzina nauk muzycznych]]'''
** [[dyrygentura]]
** [[instrumentalistyka]]
** [[kompozycja i teoria muzyka]]
** [[reżyseria dźwięku]]
** [[rytmika i taniec]]
** [[wokalistyka]]
* '''[[sztuki plastyczne|dziedzina nauk plastycznych]]'''
** [[sztuki piękne]]
** [[sztuki projektowe]]
** [[konserwacja i restauracja dzieł sztuki]]
* '''[[sztuki teatralne|dziedzina sztuk teatralnych]]'''
 
=== Zobacz też ===