Otwórz menu główne

Zmiany

m
kat.
Heck Roman, ''Kronika książąt polskich - metoda prezentacji dziejów'', w: ''Dawna historiografia śląska. Materiały z sesji naukowej odbytej w Brzegu w dniach 26-27 listopada 1977 r.'', red. Krystyna Gajda, Opole 1980.</br>
Węclewski Z., wstęp do: ''Kronika książąt polskich'', w: "Monumenta Poloniae Historica", t. 3, Lwów 1878, s. 423-428.</br>
 
 
[[Kategoria:Literatura średniowiecznołacińska]]
[[Kategoria:Manuskrypty z XIV wieku]]
[[Kategoria:Polska wczesnopiastowska]]
[[Kategoria:Średniowieczne kroniki]]
[[Kategoria:Polskie średniowieczne utwory literackie]]
[[Kategoria:Średniowieczne kroniki]]