Otwórz menu główne

Zmiany

Rozmiar się nie zmienił, 7 lat temu
Wycofano ostatnią zmianę treści (zrobioną przez 94.78.180.146) i przywrócono wersję 29752119 - z kontekstu wynika jasno, że chodzi o liczebnik porządkowy
Osobną kategorią prawną jest [[wykroczenie skarbowe]] opisane w [[Kodeks karny skarbowy|kodeksie karnym-skarbowym]].
 
Odpowiedzialności za wykroczenie odpowiada każdy, kto ukończył 17. rok życia. Odpowiedzialności podlegają czyny popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na statku wodnym lub powietrznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedzialności podlega działanie umyślne lub nieumyślne, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za działanie umyślne.
 
W przypadkach określonych przez ustawodawcę karze za wykroczenie podlega również [[usiłowanie]], [[podżeganie]] i [[pomocnictwo]] w popełnieniu wykroczenia (w przypadku podżegania oraz pomocnictwa dodatkowo wymagalne jest popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego).