Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych: Różnice pomiędzy wersjami

mer.
m (dodanie tabelki z liczbą deputowanych w poszczególnych kadencjach)
(mer.)
Zgodnie z konstytucją ChRL stanowi najwyższy organ władzy państwowej. Działalność OZPL nie podlega kontroli żadnego innego organu. Powierzone mu jest nawet czuwanie nad przestrzeganiem postanowień konstytucji. De facto OZPL podlega jednak kontroli Stałego Komitetu Biura Politycznego [[Komunistyczna Partia Chin|KPCh]].
 
Członkowie wybierani są na pięcioletnią kadencję w wyborach pośrednich w prowincjach, regionach autonomicznych i miastach wydzielonych, które w świetle ustawy powinny posiadać w OZPL "odpowiednią liczbę" reprezentantów. Liczba deputowanych nie została ustawowo określona, jednak niezwyczajowo możenie przekraczaćprzekracza 3000. O podziale mandatów decyduje Stały Komitet OZPL. Nie dotyczy to jedynie deputowanych z [[Hongkong]]u i [[Makau]]. Ustawowo każdej z [[Mniejszości narodowe w ChRL|mniejszości narodowych]] przysługuje co najmniej 1 mandat.
 
Deputowani tworzą frakcje wedle regionów, w których zostali wybrani. Zasada ta nie dotyczy reprezentantów [[Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza|Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej]].