Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Różnice pomiędzy wersjami

m (poprawiono link)
"Wspólnota Polska" ma oddziały w kilkunastu większych miastach Polski. Prowadzi także kilka ''Domów Polonii'', między innymi w [[Kamienica Pod św. Anną|Krakowie]] i w [[Zamek w Pułtusku|Pułtusku]].
 
Statutowymi celami Stowarzyszenia są<ref>[http://wspolnotapolska.org.pl/statut-stowarzyszenia-wspolnota-polska/ Statut Stowarzyszenia Wspólnota Polska]</ref>:
Realizuje między innymi programy:
# inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;
# propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
# upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;
# pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
# działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
# pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim;
# wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia;
# obrona praw polskiej mniejszości narodowej.
 
Realizuje je między innymi poprzez programy:
# pomocy oświatowej dla wszystkich poziomów nauczania [[język polski|języka polskiego]] poza granicami kraju
# wspierania [[Kultura polska|polskiej kultury]] poza granicami kraju
17

edycji