Otwórz menu główne

Zmiany

źródła/przypisy
 
=== Historia ===
Ochrona gatunkowa wybranych gatunków roślin funkcjonuje w niemal wszystkich państwach. W Polsce za jej początki uważa się przepisy chroniące [[Cis (roślina)|cisa]], jakie obowiązywały w Polsce już w średniowieczu. Ochronę gatunkową roślin w nowoczesnym rozumieniu tego słowa zapoczątkowano w Europie pod koniec XIX w. w [[Szwajcaria|Szwajcarii]], a następnie w [[Austria|Austrii]] zarządzeniami dotyczącymi ochrony [[szarotka alpejska|szarotki]]. W Polsce pierwszych 6 gatunków roślin objęto ścisłą ochroną w 1919 r., a w 1946 r. wydano pierwsze rozporządzenie o ochronie gatunkowej, którym objęto 110 gatunków roślin. Później lista roślin chronionych była modyfikowana. W minionych latach szczególnie często zmieniano zarówno listę gatunków jak i podstawy prawne ochrony gatunkowej (ostatnio w 1995<ref name=rozp1995>{{Dziennik Ustaw|rok=1995|numer=41|pozycja=214}} – Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia ochrony gatunkowej roślin</ref>, 2001<ref name=rozp2001>{{Dziennik Ustaw|rok=2001|numer=106|pozycja=1167}} – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów</ref>, 2004<ref name=rozp2004>{{Dziennik Ustaw|rok=2004|numer=168|pozycja=1764}} – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną</ref> i 2012 roku<ref name=rozp2012/>).
 
== Aktualna podstawa prawna w Polsce ==
Najnowsze Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 5 stycznia 2012 roku opublikowane zostało 20 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 81). Rozporządzenie na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa w załącznikach [[Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną|gatunki chronione objęte ochroną ścisłą (całkowitą)]], [[Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową|ochroną częściową]] i wymagające ustalenia stref ochronnych. Rozporządzenie zawiera także wykaz zakazów i wyjątków od nich oraz sposobów ochrony<ref name=rozp2012>{{Dziennik Ustaw|rok=2012|numer=0|pozycja=81}} – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.</ref>.
 
== Zobacz też ==
68 369

edycji