Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

m
(→‎Przykłady dofinansowanych projektów: dodawny przykład "Akademia Zewnętrznego Finansowania")
* '''„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”''' to projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe. Główny cel projektu to aktywizacja społeczno-zawodowa osób niewidomych poszukujących pracy oraz przekonanie potencjalnych uczestników projektu, że dzięki wytężonej pracy i nabytym umiejętnościom (przedstawionym w ofercie projektowej) mogą stać się efektywnymi i samodzielnymi pracownikami.
 
* '''Akademia„Akademia Zewnętrznego FinansowaniaFinansowania”''' Program szkoleń dla osób zarządzających i zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa mazowieckiego to projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1. Główny cel projektu to rozwój kluczowych kompetencji pracowników oraz kadr zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami z terenu woj. mazowieckiego. Tematyką szkoleń oraz konsultacji indywidualnych było pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dla firm ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy europejskich.
 
== Inne informacje ==