Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

(rozwinięcie definicji)
(→‎Informacje ogólne: dodano linki)
== Informacje ogólne ==
 
Program Kapitał Ludzki to jeden z 6 programów krajowych [[Narodowe_Strategiczne_Ramy_Odniesienia|Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia]]. Finansowany jest ze środków Europejskich – z [[Europejski_Fundusz_Społeczny|Europejskiego Funduszu Społecznego]] (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Budżet całego Programu wynosi 11,4 mld euro.
 
Dokument prezentujący założenia, cele, rodzaje wsparcia w ramach POKL został zatwierdzony przez [[Komisja_Europejska|Komisję Europejską]] 28 września 2007 r. Od tego momentu Program jest realizowany w dwóch podstawowych trybach: systemowym, gdzie projekty realizują z góry ustalone podmioty, takie jak organy administracji rządowej oraz konkursowym, w ramach którego o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
 
Program Kapitał Ludzki jest wdrażany na poziomie centralnym (Priorytety I – V) oraz na poziomie regionalnym (Priorytety VI – IX).
 
== Cele POKL ==