Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Instytucje w POKL: Linki i uzupełnienia
(→‎Struktura POKL: dodatkowa informacj na temat osi priorytetowej X)
(→‎Instytucje w POKL: Linki i uzupełnienia)
Na poziomie centralnym:
­
* [[Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej]], Departament Wdrażania EFS – Priorytet I - II
* ­[[Ministerstwo Edukacji Narodowej]], Departament Funduszy Strukturalnych – Priorytet III
* ­[[Narodowe Centrum Badań i Rozwoju]] – Priorytet IV
 
Na poziomie regionalnym:
* ­Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,
* ­[[Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości]],
* [[­Ministerstwo_Zdrowia|­Ministerstwo Zdrowia]] - Departament Funduszy Europejskich,
* ­Ośrodek Rozwoju Edukacji,
* ­Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Administracji Publicznej,
* ­[[Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej]], Departament Wdrażania EF,
* ­Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Dyrektora Generalnego.