Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

 
== Przykłady dofinansowanych projektów ==
{{NPA-frag|http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Strzecharstwo_zapomniane_na_Podlasiu_poszukiwane.aspx - pozostałe przykłady, to też copy-paste z różnych stron efs.gov.pl, który ma stopce, że jest "copyright"}}
* Celem projektu '''„Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”''' było podniesienie zdolności mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia pracy poza rolnictwem. Założeniem projektu było przeszkolenie dwunastu osób, które nauczą się krycia dachów słomą. Udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestnikami byli rolnicy oraz przedsiębiorcy i zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach z powiatów bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Projekt otrzymała dotacje w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.