Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Przykłady dofinansowanych projektów: przypisy, zmiana treści pod kątem praw autorskich
m (Usunięcie odwołania do pliku Logo_PO_KL_mini.JPG, ponieważ użytkownik Fastily skasował go z Commons)
(→‎Przykłady dofinansowanych projektów: przypisy, zmiana treści pod kątem praw autorskich)
== Przykłady dofinansowanych projektów ==
{{NPA|http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Strzecharstwo_zapomniane_na_Podlasiu_poszukiwane.aspx - pozostałe przykłady, to też copy-paste z różnych stron efs.gov.pl, który ma stopce, że jest "copyright"}}
* Projekt w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich '''„Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”'''. W czasie trwania projektu przeszkolonych zostało 12 osób (rolników oraz mikroprzedsiębiorców) zamieszkujących obszary wiejskie z powiatów bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Celem projektu była zmiana kwalifikacji tych osób, tak aby mogły znależć pracę poza rolnictwem. Bezpłatne szkolenie dotyczyło wykorzystania słomy, jako budulca dachowego. <ref>Portal Funduszy Europejskich http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Strzecharstwo_zapomniane_na_Podlasiu_poszukiwane.aspx [dostęp 2012-09-20].</ref>
* Celem projektu '''„Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”''' było podniesienie zdolności mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia pracy poza rolnictwem. Założeniem projektu było przeszkolenie dwunastu osób, które nauczą się krycia dachów słomą. Udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestnikami byli rolnicy oraz przedsiębiorcy i zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach z powiatów bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Projekt otrzymała dotacje w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
 
* Projekt '''„Przedszkole skrojone na miarę”''' otrzymałzostał wsparciezrealizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. GłównymJego celem projektu jestbyło stworzenie przedszkola integracyjnego w miejscowości [[Kozły_(województwo_mazowieckie)|Kozły]] w [[Gmina_Tłuszcz|gminie Tłuszcz]]. NowaW placówkaprojekcie zostałauczestniczyło stworzona54. przez ludzi zaangażowanych społeczniedzieci w gminiewieku miejsko3-wiejskiej6 liczącejlat, ponadwśród 18podjętychg tysięcydziałań mieszkańcówbyło m.in. Przedszkolewydłużenie powstałoczasu dziękidziałania współpracyprzedszkola stowarzyszeniaoraz iadaptacja samorządubudynku lokalnego.op Potrzebapotrzeb otwarciaosób przedszkolaniepełnosprawnych<ref>Portal oFunduszy charakterzeEuropejskich integracyjnymhttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/SukcesDziekiFE/Strony/Przedszkole_skrojone_na_miare.aspx wyniknęła[dostęp z dokładnie przeprowadzonej diagnozy potrzeb społeczności lokalnej.2012-09-20]</ref>
 
* Projekt systemowy '''„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”''' to projekt realizowany w ramach Poddziałania POKL 1.3.6 PFRON – projekty systemowe. GłównyJego celcelem projektu tobyła aktywizacja społeczno-zawodowa osób niewidomychniepełnosprawnych poszukującychz pracywykorzystaniem oraznajnowszych technologi przekonaniei potencjalnychelastycznych uczestnikówmodeli projektu,zatrudnienia. żeProgram dziękimiał wytężonejcharkter pracyogólnopolski. i<ref>Portal nabytymPaństwowego umiejętnościomFunduszu (przedstawionymRehabilitacji wOsób ofercieNiepełnosprawnych projektowej)http://www.pfron.org.pl/portal/pl/317/480/Wsparcie_osob_niewidomych_na_rynku_pracy.html mogą stać[dostęp się efektywnymi i samodzielnymi pracownikami.2012-09-20]</ref>
 
* Projekt '''„Akademia Zewnętrznego Finansowania”''' w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw miał na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w sektorze [[Sektor_małych_i_średnich_przedsiębiorstw|MSP]] w woj. mazowieckim poprzez szkolenia i konsultacje indywidualne. Przeszkolonych zostało 75 osób z tematyki zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie Funduszy Europejskich.<ref>Strona projektu Akademia Zewnętrznego Finansowania http://www.starplan.pl/index.php?link=news&id=89&cmd=more [dostęp 2012-09-20]</ref>
* '''„Akademia Zewnętrznego Finansowania”''' Program szkoleń dla osób zarządzających i zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa mazowieckiego to projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1. Główny cel projektu to rozwój kluczowych kompetencji pracowników oraz kadr zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami z terenu woj. mazowieckiego. Tematyką szkoleń oraz konsultacji indywidualnych było pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dla firm ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy europejskich.
 
== Bibliografia ==