Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: Różnice pomiędzy wersjami

edycja odstępów i wypunktowania, nowa zakładka - Jednostki naukowo-dydaktyczne, zmiana tekstu ERASMUS, drobne zmiany w AZS WSZOP
(zamiana informacji odnośnie współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa, zamiana zdjęcia WSZOP na nowe)
(edycja odstępów i wypunktowania, nowa zakładka - Jednostki naukowo-dydaktyczne, zmiana tekstu ERASMUS, drobne zmiany w AZS WSZOP)
'''Rektor'''<br />
prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. Marek Trombski
<br />
<br />
 
'''Prorektor ds. Nauki'''<br />
prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Mniszek
<br />
<br />
 
Dziekan: dr inż. Danuta Zwolińska<br />
Prodziekan: dr inż. Maciej Puchała
<br />
<br />
 
Dziekan: dr Wojciech Śmieja<br />
Prodziekan: dr Robert Socha
<br />
<br />
 
'''Kanclerz'''<br />
mgr Małgorzata Sikorska
 
== Jednostki naukowo-dydaktyczne ==
 
* '''Wydział Nauk Technicznych'''<br />
* '''Wydział Humanistyczno-Społeczny'''<br />
* '''Centrum Naukowe'''<br />
* '''Studium E-learningu'''<br />
* '''Studium Wychowania Fizycznego'''<br />
 
== Kierunki studiów ==
Uczelnia prowadzi studia na następujących kierunkach i specjalnościach:
<br />
 
<br />
=== '''Zarządzanie i inżynieria produkcji '''Studiastudia inżynierskie I stopniai -II dyplom inżyniera ===stopnia
* [[Bezpieczeństwo i higiena pracy]]
* [[Bezpieczeństwo w budownictwie]]
* [[Czyste technologie węglowe]]
* [[Logistyka w przemyśle i handlu]]
 
=== Zarządzanie i inżynieria produkcji – Studia II stopnia - dyplom magistra ===
* Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
* Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
* Bezpieczeństwo pożarowe
 
=== '''[[Zarządzanie]]'''Studiastudia licencjackie I stopnia - dyplom licencjata ===
* [[Psychologia]] w biznesie
* Zarządzanie handlem i usługami
* [[Zarządzanie zasobami ludzkimi]]
 
=== '''[[Kulturoznawstwo]]'''Studiastudia licencjackie I stopnia - dyplom licencjata ===
* Komunikacja audiowizualna
* Dziennikarstwo
* [[Reklama]] i [[public relations]]
 
=== '''[[Filologia angielska]]'''Studiastudia licencjackie I stopnia - dyplom licencjata ===
* Język angielski w biznesie
* Specjalizacja tłumaczeniowa z językiem chińskim
* Translatoryka stosowana
 
=== '''[[Bezpieczeństwo wewnętrzne]]'''Studiastudia licencjackie I stopnia - dyplom licencjata ===
* Bezpieczeństwo i porządek publiczny
* Zarządzanie kryzysowe<br />
== Współpraca ==
 
* '''Główny Instytut Górnictwa w Katowicach''' – Ww 2007 roku Porozumienie w sprawie współpracy naukowo – badawczej. W roku 2012 zawarta umowa o utworzeniu Centrum Naukowego; celem Centrum jest promocja nauki oraz realizacja badań z obszaru bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
* '''Université Paris 13 (UP-13)''' – umowa zawarta w 2009 roku w sprawie wspólnej realizacji studiów na kierunku Zarządzanie. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski - WSZOP oraz francuski – UP-13.
* '''Uniwersytet im. A. Nobla w Dniepropietrowsku''' – porozumienie o współpracy zawarte w 2011 r. w sprawie realizacji badań naukowych, organizacji konferencji, publikacji, wymiany studentów.
== ERASMUS ==
 
Uczelnia aktywnie angażuje się w projekty mobilności w ramach programu LLP Erasmus. Dzięki zawartym umowom współpracy z prestiżowymi uczelniami partnerskimi, studenci WSZOP mogą realizować program kształcenia w zakresie jednego semestru na Litwie, w Estonii, Chorwacji, Turcji, Bułgarii lub Portugalii. Pozostali studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez międzynarodowych wykładowców goszczących we WSZOP w ramach Programu.
Od roku akademickiego 2012/13 studenci WSZOP mogą wyjechać na studia do jednego z sześciu państw. Nasi studenci wybrali już naukę w Turcji i Bułgarii. Proponujemy również zdobycie bezcennych doświadczeń dzięki współpracy z uczelniami w Estonii, Chorwacji, Portugalii oraz na Litwie.
Erasmus oferuje nauczycielom akademickim WSZOP możliwość zdobywania nowych doświadczeń dydaktycznych oraz dzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi poprzez prowadzenie zajęć na uczelniach partnerskich.
 
'''Euroacademy Tallin, Estonia''' - Wiodąca uczelnia prywatna w stolicy Estonii, która kształci studentów w ramach pięciu wydziałów. Jej absolwentami są tłumacze, specjaliści w zakresie ochrony środowiska i stosunków międzynarodowych oraz projektanci. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii.
 
'''Vilnius Co-operative College Wilno, Litwa''' - Uczelnia, realizując politykę internacjonalizacji, oferuje studentom z wielu krajów nowoczesną dydaktykę w zakresie przedmiotów związanych z zarządzaniem i administracją. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania.
 
'''Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU), Wilno, Litwa''' - Ten prestiżowy litewski uniwersytet kształci studentów na kierunkach technicznych w ramach wydziałów takich jak inżynieria środowiska, lotnictwo, architektura, elektronika, mechanika, budownictwo, transport oraz zarządzanie. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii.
 
'''University of Applied Science, Velika Gorica, Chorwacja''' - Położony w pobliżu Zagrzebia Uniwersytet Nauk Stosowanych kształci specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego, zaawansowanych technologii, informatyki oraz logistyki. Umowa podpisana w zakresie zarządzania kryzysowego.
 
'''Yeni Yuzyil Universitesi, Istambuł, Turcja''' - Położony w Istambule prywatny uniwersytet został założony w 2009 roku. Obecnie kształci studentów w ramach 13 programów na 8 wydziałach. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania.
 
'''Uniwersytet Plodviv Paisii Hilendarski, Plodviv, Bułgaria''' - Położony w drugim co do wielkości mieście w Bułgarii uniwersytet Plovdiv kształci studentów na wielu kierunkach. Umowa podpisana w zakresie sprzedaży i zarządzania oraz nauk filologicznych.
 
'''Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugalia''' – Uniwersytet znajduje się u stóp Gór Gwieździstych i kształci zarówno humanistów jaki i inżynierów. Umowa podpisana w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii.
 
== Akademickie Biuro Karier ==
* '''Pływacka'''
* '''Jogi'''
* '''Karate i samoobronasamoobrony'''
* '''SzachySzachowa'''
* '''TenisTenisa stołowystołowego'''
 
== Linki zewnętrzne ==
Anonimowy użytkownik