Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: Różnice pomiędzy wersjami

zmiana podziału na studia I i II stopnia, dodanie nowego kierunku studiów II stopnia - Zarządzanie oraz nowego kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem społecznym
(nowa specjalność na kierunku Kulturoznawstwo - Produkcja imprez kulturalnych)
(zmiana podziału na studia I i II stopnia, dodanie nowego kierunku studiów II stopnia - Zarządzanie oraz nowego kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem społecznym)
* '''Studium Wychowania Fizycznego'''<br />
 
== KierunkiStudia studiówI stopnia ==
'''Zarządzanie i inżynieria produkcji'''– studia inżynierskie I i II stopnia
Uczelnia prowadzi studia na następujących kierunkach i specjalnościach:
<br>
<br>
'''Zarządzanie i inżynieria produkcji'''– studia inżynierskie I i II stopnia
* [[Bezpieczeństwo i higiena pracy]]
* [[Bezpieczeństwo w budownictwie]]
* [[Czyste technologie węglowe]]
* [[Logistyka w przemyśle i handlu]]
* Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
* Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
* Zarządzanie zasobami ludzkimi
* Bezpieczeństwo pożarowe
 
'''[[Zarządzanie]]''' – studia licencjackie I stopnia
* [[Psychologia]] w biznesie
* Zarządzanie handlem i usługami
* [[Zarządzanie zasobami ludzkimi]]
 
'''[[Kulturoznawstwo]]''' – studia licencjackie I stopnia
* Komunikacja audiowizualna
* [[Reklama]] i [[public relations]]
* Produkcja imprez kulturalnych
 
'''[[Filologia]]''' – studia licencjackie I stopnia
* Filologia angielska
:- Język angielski w biznesie<br>
:- Język rosyjski w handlu zagranicznym
 
'''[[Bezpieczeństwo wewnętrzne]]''' – studia licencjackie I stopnia
* Bezpieczeństwo i porządek publiczny
* Zarządzanie kryzysowe<br />
 
== Studia II stopnia ==
 
'''Zarządzanie i inżynieria produkcji''' - dla absolwentów studiów inżynierskich
* Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
* Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
* Zarządzanie zasobami ludzkimi
* Bezpieczeństwo pożarowe
 
'''Zarządzanie''' - dla absolwentów studiów licencjackich
* Zarządzanie bezpieczeństwem
* Zarządzanie organizacjami pomocy społecznej
* Zarządzanie projektami
* Produkcja imprez kulturalnych
 
== Studia podyplomowe ==
* '''Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych'''
* '''Translatoryka stosowana w zakresie języka polskiego i języka angielskiego'''
* '''Zarządzanie bezpieczeństwem społecznym'''
* '''Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia''' - studia współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (bezpłatne).
* '''Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie''' - studia współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (bezpłatne).
Anonimowy użytkownik