Otwórz menu główne

Zmiany

Dodane 395 bajtów, 5 lat temu
=== Warunki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa ===
# Struktura wielkości gospodarstw rolnych – większość gospodarstw rolnych w Polsce nie przekracza 5 ha, więc nie przynoszą dużych zysków. W takim przypadku nie można zainwestować w ich rozbudowę czy też mechanizacje.
# Forma własności gospodarstw – w Polsce przeważają gospodarstwa indywidualne, najczęściej rodzinne (ich właścicielami są pojedyncze osoby lub rodziny). Pomimo procesu "odrodzinniania" polskiego rolnictwa gospodarstwa rodzinne nadal pozostają podstawą funkcjonowania sektora rolnego<ref>[https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/06/ps_3-3t_2011.pdf D. Walczak, Inwestycje w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako forma gromadzenia kapitału emerytalnego, Polityka Społeczna 2011, nr 48, s. 53].</ref>. Znacznie mniej jest gospodarstw spółdzielczych (będących wspólną własnością grupy rolników)
# Mechanizacja rolnictwa – ma duży wpływ na efektywność gospodarki rolnej. W Polsce poziom mechanizacji nie jest zbyt wysoki. Rolników często nie stać na zakup nowych urządzeń.
# Nawożenie
47

edycji