Urząd Dozoru Technicznego: Różnice pomiędzy wersjami

m
drobne redakcyjne, drobne techniczne
(drobne merytoryczne)
m (drobne redakcyjne, drobne techniczne)
Odznaczony brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju.]]
 
'''Urząd Dozoru Technicznego''' jest instytucjąinstytucja państwowąpaństwowa powołanąpowołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną (UDT-CERT) i szkoleniową (Akademia UDT). Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu. CLDT posiada certyfikaty akredytacji nr AB 001 oraz AP 136 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.
 
'''Zakres działalności UDT'''
 
'''== Zakres działalności UDT''' ==
Podstawowy zakres działania UDT określa art. 37 ustawy o dozorze technicznym, a są to m.in.:
 
* certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych
 
'''Czym== jest dozórDozór techniczny?''' ==
 
Dozorem technicznym są działania określone Ustawą o dozorze technicznym zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu stwarzających zagrożenie poprzez rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu się ludzi i ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.
 
'''== Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu''': ==
Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.{{Dziennik Ustaw|rok=2012 nr0 poz.|numer=0|pozycja=1468}}) wydane na podstawie art .5 ust. 2 Ustawyustawy o dozorze technicznym.
 
Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 nr0 poz.1468) wydane na podstawie art.5 ust.2 Ustawy o dozorze technicznym.
 
Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia tj.: urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, urządzenia transportu bliskiego, dźwigniki, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 
'''== Lokalizacja:''' i oddzialy terenowe ==
 
Centrala UDT znajduje się w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34.
 
W skład UDT wchodzi 29 oddziałów terenowych, rozmieszczonych na terenie całej Polski.
 
{{Przypisy}}
 
== Linki zewnętrzne ==
* ''Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym'' ({{Dziennik Ustaw|rok=2000|numer=122|pozycja=1321}})
* [http://www.udt.gov.pl http://www.udt.gov.pl] – stronaStrona internetowa Urzędu Dozoru Technicznego]
 
[http://www.udt.gov.pl http://www.udt.gov.pl] – strona internetowa Urzędu Dozoru Technicznego
 
[[Kategoria:Polskie organizacje techniczne]]