Otwórz menu główne

Zmiany

brak opisu edycji
== Wczesna historia ==
{{Polityka Hiszpanii}}
PSOE została założona 2 maja 1879 w [[Madryt|Madrycie]] przez przywódcę ruchu robotniczego, [[Pablo Iglesias]]a oraz działaczy Hiszpańskiej Federacji Regionalnej I Międzynarodówki którzy odłączyli się od organizacji z powodu występowaniu w niej silnych tendencji [[anarchizm|anarchistycznych]]. 20 sierpnia tego samego roku zgromadzenie 40 osób przyjęło program nowego ugrupowania. D0 1881 roku PSOE działała nielegalnie. Partia wchodziła w skład [[II Międzynarodówka|II Międzynarodówki]]<ref>[http://portalwiedzy.onet.pl/1033,,,,hiszpanska_socjalistyczna_partia_robotnicza,haslo.html ''Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza'' - WIEM, darmowa encyklopedia]</ref>. Pierwszy zjazd PSOE odbył się w 1888 roku, partia postawiła sobie wówczas trzy cele - budowa społeczności bezklasowej, uspołecznienie środków produkcji i dojście do władzy klasy robotniczej. W tym samym roku powstała centrala związkowa, Powszechny Związek Pracujących (UGT) W partii dominowały tendencje reformistycznej stąd też partia realizować miała te cele na drodze parlamentaryzmu. Od początku istnienia partii, PSOE starała się łączyć ze sobą interesy burżuazji i klasy robotniczej<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 172</ref><ref>''Historia Komunistycznej Partii Hiszpanii'', Warszawa 1966 s. 22</ref>. Pomimo raczej niewielkiej siły w późnych latach XIX wieku, PSOE brała aktywny udział w strajkach 1899 i 1902 roku. W wyborach z 1910 roku, będąc w sojuszu z partiami republikańskimi, Iglesias został pierwszym socjalistycznym członkiem hiszpańskich [[Kortezy|Kortezów]]. Dużym zagrożeniem dla partii była działalność popularnego w kraju ruchu anarchistycznego<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 172-173</ref>.
 
Pierwszy zjazd PSOE odbył się w 1888 roku, partia postawiła sobie wówczas trzy cele - budowa społeczności bezklasowej, uspołecznienie środków produkcji i dojście do władzy klasy robotniczej. W tym samym roku powstała centrala związkowa, Powszechny Związek Pracujących (UGT) W partii dominowały tendencje reformistycznej stąd też partia realizować miała te cele na drodze parlamentaryzmu. Od początku istnienia partii, PSOE starała się łączyć ze sobą interesy burżuazji i klasy robotniczej<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 172</ref><ref>''Historia Komunistycznej Partii Hiszpanii'', Warszawa 1966 s. 22</ref>.
W czasie lat [[I wojna światowa|I wojny światowej]] w partii wyłoniły się frakcje reformistyczne i rewolucyjne. Rewolucjoniści wywodzący się głównie z Federacji Młodzieży Socjalistycznej opowiedzieli się za włączeniem PSOE w skład [[III Międzynarodówka|III Międzynarodówki]]. W kwietniu 1920 roku rozłamowcy będący zwolennikami III Międzynarodówki założyli oddzielną partię, [[Komunistyczna Partia Hiszpanii|Komunistyczną Partię Hiszpanii]]. Od czasu rozłamu część szeregowych działaczy PSOE chciała aby również partia socjalistyczna dołączyła do Międzynarodówki Komunistycznej. W lipcu 1920 roku specjalny zjazd partii potwierdził przewagę tendencji reformistycznych a działacze prokomintenowscy odeszli z szeregów partii i w kwietniu 1921 roku utworzyli Hiszpańską Robotniczą Partię Komunistyczną. W listopadzie obydwie grupy komunistów zjednoczyły się w jedną partię<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 173</ref>.
 
Pomimo raczej niewielkiej siły w późnych latach XIX wieku, PSOE brała aktywny udział w strajkach 1899 i 1902 roku. W wyborach z 1910 roku, będąc w sojuszu z partiami republikańskimi, Iglesias został pierwszym socjalistycznym członkiem hiszpańskich [[Kortezy|Kortezów]]. Dużym zagrożeniem dla partii była działalność popularnego w kraju ruchu anarchistycznego<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 172-173</ref>.
 
W czasie lat [[I wojna światowa|I wojny światowej]] w partii wyłoniły się frakcje reformistyczne i rewolucyjne. Rewolucjoniści wywodzący się głównie z Federacji Młodzieży Socjalistycznej opowiedzieli się za włączeniem PSOE w skład [[III Międzynarodówka|III Międzynarodówki]].
 
W czasie lat [[I wojna światowa|I wojny światowej]] w partii wyłoniły się frakcje reformistyczne i rewolucyjne. Rewolucjoniści wywodzący się głównie z Federacji Młodzieży Socjalistycznej opowiedzieli się za włączeniem PSOE w skład [[III Międzynarodówka|III Międzynarodówki]]. W kwietniu 1920 roku rozłamowcy będący zwolennikami III Międzynarodówki założyli oddzielną partię, [[Komunistyczna Partia Hiszpanii|Komunistyczną Partię Hiszpanii]]. Od czasu rozłamu część szeregowych działaczy PSOE chciała aby również partia socjalistyczna dołączyła do Międzynarodówki Komunistycznej. W lipcu 1920 roku specjalny zjazd partii potwierdził przewagę tendencji reformistycznych a działacze prokomintenowscy odeszli z szeregów partii i w kwietniu 1921 roku utworzyli Hiszpańską Robotniczą Partię Komunistyczną. W listopadzie obydwie grupy komunistów zjednoczyły się w jedną partię<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 173</ref>.
Mimo tendencji reformistycznych, PSOE w 1919 roku protestowała przeciwko interwencji zachodu w [[Rosja Radziecka|Rosji Radzieckiej]]. Przed tymi wydarzeniami w Hiszpanii doszło do wystąpień proletariatu i chłopów wyrażających poparcie dla rewolucji rosyjskiej. Decyzja o poparciu rewolucji była więc spowodowana głównie chęcią utrzymania wpływów społecznych wśród tych klas. Partia na początku XX wieku skupiała głównie klasę średnią, robotników i inteligencję. Jej zwolennicy mieszkali głównie w Austrii, Baskonii i Madrycie, duże wpływy PSOE zyskała w społecznościach chłopskich Andaluzji, Kastylii oraz Estremadury. Partia działała głównie przez domy ludowe czyli domy robotnicze kontrolowane przez centralę Powszechny Związek Pracujących<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 1734</ref>.
 
Partia na początku XX wieku skupiała głównie klasę średnią, robotników i inteligencję. Jej zwolennicy mieszkali głównie w Austrii, Baskonii i Madrycie, duże wpływy PSOE zyskała w społecznościach chłopskich Andaluzji, Kastylii oraz Estremadury. Partia działała głównie przez domy ludowe czyli domy robotnicze kontrolowane przez centralę Powszechny Związek Pracujących<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 1734</ref>.
W latach 20. partia liczyła około 40 tysięcy działaczy<ref>[http://portalwiedzy.onet.pl/1033,,,,hiszpanska_socjalistyczna_partia_robotnicza,haslo.html ''Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza'' - WIEM, darmowa encyklopedia]</ref>. Od 1923 roku aż do chwili jej rozwiązania w 1940 roku, partia należała do [[Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza|Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej]]<ref>Kowalski, Werner. Geschichte der sozialistischen arbeiter-internationale: 1923 - 19. Berlin: Dt. Verl. d. Wissenschaften, 1985. s. 325</ref>. W efekcie niepokojów we wrześniu 1923 roku, generał [[Miguel Primo de Rivera]] dokonał zamachu stanu i przejął władzę tworząc rząd wojskowy. PSOE i UGT podjęły się współpracy z nowym rządem tym samym odrzucił one postulat komunistów aby utworzyć opozycyjny jednolity front. Pod koniec lat 20., PSOE przeszłą na pozycje bardziej krytyczne wobec Primery aż w końcu socjaliści wycofali poparcie dla rządu. Junta wojskowa upadła w kwietniu 1931 roku a pod wpływem presji społeczeństwo zastąpiono ustrój monarchistyczny systemem republikańsko-demokratycznym. PSOE wpłynęła na rozwój II Republiki a w czasie jej istnienia zdobyła jeszcze większe poparcie społeczne. W okresie do 1936 roku w PSOE działały trzy nurty; prawicoworeformistyczny z Julianem Bestiro na czele; centrowy z Indalecio Prieto oraz trzeci - lewicowy z Francisco Largo Ballero. Przewagę w okresie Drugiej Republiki uzyskał nurt prawicoworeformistyczny który opowiadał się za współpracą z partiami prawicowymi. Pod koniec istnienia republiki, PSOE przeszła na pozycje bliższe lewicy a wewnątrz partii pojawiły się głosy nawołujące do współdziałaniu z innymi nurtami lewicowymi, głównie z Komunistyczną Partii Hiszpanii<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 174</ref>. Proces jednoczenia lewicy poparła lewica socjalistyczna która uważała że dzięki sojuszowi z KPH uda się zapobiec odchodzeniu od PSOE tradycyjnego elektoratu robotniczego który stopniowo przechodził do komunistów. W ramach bloku [[antyfaszyzm|antyfaszystowskiego]] w grudniu 1934 roku powołano Krajowy Komitet Łączności zasilający działacz ruchów socjalistycznych, komunistycznych czy związkowych - UGT i Zjednoczonej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGTU). Komitet nie spełnił jednak większej roli na skutek polityki socjalistów którzy blokowali wszystkie propozycje komunistów w sprawie stworzenia jednego manifestu programowego<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 174-175</ref>.
 
===== Lata 20. i początek 30. =====
Kolejnym kroku w łączeniu lewicy było przyłączenie do socjalistycznej UGT w grudniu 1935 roku, związków zrzeszonych w Zjednoczonej Powszechnej Konfederacji Pracy sympatyzującej z ruchem komunistycznym. Do wchłonięcia przez UGT mniejszych związków nastąpiło głównie na skutek nacisków organizacji młodzieżowej reprezentującej wewnątrz partii nurt lewicowy. Nieudolne rządy prawicowych republikanów mające miejsce przed 1936 rokiem doprowadziły do przedterminowych wyborów w lutym 1936. 15 stycznia 1936 roku PSOE, republikanie i komuniści podpisali pakt koalicyjny, powołali oni antyfaszystowską koalicję [[Front Ludowy]]. Front obiecał amnestię dla więźniów politycznych, wprowadzenie swobód demokratycznych oraz norm konstytucyjnych i wdrożenie reformy rolnej. Wybory okazały się sukcesem Frontu Ludowego. Partie skupione w bloku antyfaszystowskim zdobyły 268 miejsc w parlamencie podczas gdy partie prawicowe zdobyły 205 mandatów. Spośród sił Frontu, 158 należało do republikanów, 88 do socjalistów a zaledwie 17 do komunistów którzy nie weszli w skład rządu<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 175</ref>.
W latach 20. partia liczyła około 40 tysięcy działaczy<ref>[http://portalwiedzy.onet.pl/1033,,,,hiszpanska_socjalistyczna_partia_robotnicza,haslo.html ''Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza'' - WIEM, darmowa encyklopedia]</ref>. Od 1923 roku aż do chwili jej rozwiązania w 1940 roku, partia należała do [[Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza|Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej]]<ref>Kowalski, Werner. Geschichte der sozialistischen arbeiter-internationale: 1923 - 19. Berlin: Dt. Verl. d. Wissenschaften, 1985. s. 325</ref>.
 
W efekcie niepokojów społecznych we wrześniu 1923 roku, generał [[Miguel Primo de Rivera]] dokonał zamachu stanu i przejął władzę tworząc rząd wojskowy. PSOE i UGT podjęły się współpracy z nowym rządem tym samym odrzucił one postulat komunistów aby utworzyć opozycyjny jednolity front. Pod koniec lat 20., PSOE przeszłą na pozycje bardziej krytyczne wobec Primery aż w końcu socjaliści wycofali poparcie dla rządu. Junta wojskowa upadła w kwietniu 1931 roku a pod wpływem presji społeczeństwo zastąpiono ustrój monarchistyczny systemem republikańsko-demokratycznym. PSOE wpłynęła na rozwój II Republiki a w czasie jej istnienia zdobyła jeszcze większe poparcie społeczne.
 
W okresie do 1936 roku w PSOE działały trzy nurty; prawicoworeformistyczny z Julianem Bestiro na czele; centrowy z Indalecio Prieto oraz trzeci - lewicowy z Francisco Largo Ballero. Przewagę w okresie Drugiej Republiki uzyskał nurt prawicoworeformistyczny który opowiadał się za współpracą z partiami prawicowymi. Pod koniec istnienia republiki, PSOE przeszła na pozycje bliższe lewicy a wewnątrz partii pojawiły się głosy nawołujące do współdziałaniu z innymi nurtami lewicowymi, głównie z Komunistyczną Partii Hiszpanii<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 174</ref>.
 
Proces jednoczenia lewicy poparła lewica socjalistyczna która uważała że dzięki sojuszowi z KPH uda się zapobiec odchodzeniu od PSOE tradycyjnego elektoratu robotniczego który stopniowo przechodził do komunistów. W ramach bloku [[antyfaszyzm|antyfaszystowskiego]] w grudniu 1934 roku powołano Krajowy Komitet Łączności zasilający działacz ruchów socjalistycznych, komunistycznych czy związkowych - UGT i Zjednoczonej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGTU). Komitet nie spełnił jednak większej roli na skutek polityki socjalistów którzy blokowali wszystkie propozycje komunistów w sprawie stworzenia jednego manifestu programowego<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 174-175</ref>.
 
Kolejnym kroku w łączeniu lewicy było przyłączenie do socjalistycznej UGT w grudniu 1935 roku, związków zrzeszonych w Zjednoczonej Powszechnej Konfederacji Pracy sympatyzującej z ruchem komunistycznym. Do wchłonięcia przez UGT mniejszych związków nastąpiło głównie na skutek nacisków organizacji młodzieżowej reprezentującej wewnątrz partii nurt lewicowy. Nieudolne rządy prawicowych republikanów mające miejsce przed 1936 rokiem doprowadziły do przedterminowych wyborów w lutym 1936. 15 stycznia 1936 roku PSOE, republikanie i komuniści podpisali pakt koalicyjny, powołali oni antyfaszystowską koalicję [[Front Ludowy]]. Front obiecał amnestię dla więźniów politycznych, wprowadzenie swobód demokratycznych oraz norm konstytucyjnych i wdrożenie reformy rolnej. Wybory okazały się sukcesem Frontu Ludowego. Partie skupione w bloku antyfaszystowskim zdobyły 268 miejsc w parlamencie podczas gdy partie prawicowe zdobyły 205 mandatów. Spośród sił Frontu, 158 należało do republikanów, 88 do socjalistów a zaledwie 17 do komunistów którzy nie weszli w skład rządu<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 175</ref>.
 
Wybory okazały się sukcesem Frontu Ludowego. Partie skupione w bloku antyfaszystowskim zdobyły 268 miejsc w parlamencie podczas gdy partie prawicowe zdobyły 205 mandatów. Spośród sił Frontu, 158 należało do republikanów, 88 do socjalistów a zaledwie 17 do komunistów którzy nie weszli w skład rządu<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 175</ref>.
 
===== Okres wojny domowej =====
Partia weszła w skład rządu w czasie Drugiej Republiki Hiszpańskiej, jako część Hiszpańskiego Frontu Ludowego, w 1936 roku. Nowy rząd przystąpił do realizacji przedwyborczych obietnic. Po wyborach doszło do kolejnej erozji frakcyjnej wewnątrz partii socjaldemokratycznej. Działacze partii z Largo Caballero na czele opowiedzieli się za jednością PSOE i komunistów na forum parlamentarnym. Przeciwko termu protestowała frakcja prawicowa. 1 kwietnia 1936 roku doszło do zwycięstwa frakcji lewicowej gdy udało się zjednoczyć organizacje młodzieżowe socjalistów i komunistów w Zjednoczoną Młodzież Socjalistyczną. 23 lipca tego samego roku z szeregów katalońskiej sekcji partii socjalistycznej i tamtejszych komunistów wyłoniła się Socjalistyczna Partia Katalonii. Mimo początkowych sukcesów w jednoczeniu lewicy, kierownictwo PSOE nie zrealizowało dalszych propozycji zjednoczeniowych, to właśnie m.in. podział lewicy, doprowadził do przewrotu prawicowych generałów z 18 lipca 1936 roku. Rebelia wojskowa doprowadziła do wybuchu [[Hiszpańska wojna domowa|wojny domowej]] między siłami nacjonalistycznymi a republikańskimi. Nacjonaliści zyskali pomoc Włoch faszystowskich i Niemiec nazistowskich<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 175-176</ref>. W czasie wojny domowej, partia podzieliła się na trzy skrzydła: lewicowe pod przywództwem [[Francisco Largo Caballero]], centrowe ale opowiadające się za walką przewodzone przez [[Indalecio Prieto]] i prawicowo-[[reformizm|reformistyczne]] z [[Julian Besteiro|Julianem Besteiro]] na czele.
 
Mimo początkowych sukcesów w jednoczeniu lewicy, kierownictwo PSOE nie zrealizowało dalszych propozycji zjednoczeniowych, to właśnie m.in. podział lewicy, doprowadził do przewrotu prawicowych generałów z 18 lipca 1936 roku. Rebelia wojskowa doprowadziła do wybuchu [[Hiszpańska wojna domowa|wojny domowej]] między siłami nacjonalistycznymi a republikańskimi. Nacjonaliści zyskali pomoc Włoch faszystowskich i Niemiec nazistowskich<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 175-176</ref>.
 
W czasie wojny domowej, partia podzieliła się na trzy skrzydła: lewicowe pod przywództwem [[Francisco Largo Caballero]], centrowe ale opowiadające się za walką przewodzone przez [[Indalecio Prieto]] i prawicowo-[[reformizm|reformistyczne]] z [[Julian Besteiro|Julianem Besteiro]] na czele.
 
Po porażkach militarnych wojsk republikanów, 4 września 1936 roku utworzono nowy rząd z Largo Caballero na czele. W obliczu działań wojennych do rządu dołączyli też przedstawiciele komunistów którzy wcześniej nie dołączyli do rządu. Rząd z udziałem wszystkich trzech najważniejszych stronnictw centrowych i lewicowych (PSOE, republikanie, komuniści) utrzymał się do końca wojny. 16 kwietnia 1937 roku powołano nowy Krajowy Komitet Łączności na linii PSOE-KPH, miał on dążyć do zjednoczenia obu partii w jedną partię zjednoczonego ruchu robotniczego. Przeciwko zjednoczeniu wypowiedzieli się jednak działacze frakcji lewicowej skupionej wokół Largo Caballero i prawicowy socjalistów. Caballero w czasie trwania działań wojennych poparł współpracę PSOE z grupami anarchistycznymi a w listopadzie 1936 roku anarchiści weszli w skład rządu. Po odejściu z rządu Caballero, 18 maja 1937 roku zastąpił go [[Jan Negrin]] który w odróżnieniu od poprzednika nie szukał pogłębienia antyfrankistowskiego sojuszu z anarchistami lecz z komunistami<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 176-177</ref>.
 
W ostatnim okresie wojny domowej wśród części działaczy partii socjalistycznej dochodziły głosu zaprzestania wojny. Za końcem wojny opowiedział się lider frakcji prawicy, Besteiro który uważał że wygrana Frontu Ludowego doprowadzi do utworzenia w państwie "dyktatury komunistycznej". Po ostatecznym pokonaniu wojsk republikańskich, [[Francisco Franco]] utworzył w Hiszpanii dyktaturę opartą na wzorach faszystowskich. W 1939 roku, Franco rozwiązał wszystkie partie (a więc PSOE którą reżim uznał za partię komunistyczną) poza faszystami z [[Falanga (partia)|Falangi]]. W czasie jego rządów wielu działaczy partii zostało aresztowanych, uwięzionych lub wygnanych z kraju. Liderzy frakcji - Caballero, Negrin i Prieto udali się na przymusową emigrację. Lider nurtu prawicowego, Besteiro, został w Hiszpanii gdzie tworzył pierwsze komórki podziemne. Po śmierci Besteiro, liderem podziemnego PSOE w kraju został Socrates Gomez. Działacze którzy udali się na emigrację wyjechali do Francji. W Tuluzie powstała komórka PSOE na czele z Prieto oraz Rodolfem Llopisem<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 177</ref>.
 
W 1939 roku, Franco rozwiązał wszystkie partie (a więc PSOE którą reżim uznał za partię komunistyczną) poza faszystami z [[Falanga (partia)|Falangi]]. W czasie jego rządów wielu działaczy partii zostało aresztowanych, uwięzionych lub wygnanych z kraju. Liderzy frakcji - Caballero, Negrin i Prieto udali się na przymusową emigrację. Lider nurtu prawicowego, Besteiro, został w Hiszpanii gdzie tworzył pierwsze komórki podziemne. Po śmierci Besteiro, liderem podziemnego PSOE w kraju został Socrates Gomez. Działacze którzy udali się na emigrację wyjechali do Francji. W Tuluzie powstała komórka PSOE na czele z Prieto oraz Rodolfem Llopisem<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 177</ref>.
 
W czasie lat [[II wojna światowa|II wojny światowej]] działanie partii było mocno ograniczone ze względu na [[Biały terror w Hiszpanii|masowy terror frankistowski]]. Działacze PSOE utworzyli własne grupy partyzanckie głównie w Asturii, liczyli oni że po pokonaniu pozostałych państw faszystowskich, alianci zdecydują się na obalenie w Hiszpanii generała Franco. W warunkach wybuchu [[zimna wojna|zimnej wojny]], alianci zachodni nie byli już zainteresowani eliminacją reżimu hiszpańskiego. W początkowym okresie zimnej wojny przy bierności byłych aliantów zachodnich do więzienia trafili Eduarco Villegas, Vicente Orche i Tomas Orche - działacze wchodzący w skład Komisji Wykonawczej partii<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 177-178</ref>.
Pod koniec dekad lat 50. wzrosły w kraju siły opozycji. Najbardziej aktywna pozostała partia komunistyczna lecz na popularności zyskała też PSOE. W kierownictwie socjalistów na emigracji dominował [[antykomunizm]] i tendencje współpracy z partiami opozycyjnej prawicy. Tym samym odcinano się od współdziałania z komunistami. Tendencja ta utrzymana została także przez całe lata 60. a jej głównym reprezentantem był Llopis<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 178</ref>.
 
Główną rolę odgrywał nurt socjaldemokratyczny wzorujący się na partiach socjalistycznych Europy zachodniej. Krajowi działacze PSOE zwani byli "nowymi socjalistami", popierali oni przenikanie do środowisk robotniczych, pozostawali w opozycji do kierownictwa na emigracji i popierali współprace z komunistami oraz nielegalnymi związkami zawodowymi; Komisjami Robotniczymi (CO). Jednym z powodów niezadowolenia ze strony krajowych socjalistów był brak nowego programu, dotychczasowy program sprowadzał się jedynie do postulatu obalenia dyktatury generała Franco i zbudowania nowego, demokratycznego rządu tymczasowego który przygotuje nowe wybory parlamentarne<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 178-179</ref><ref>[[Jerzy Robert Nowak]], ''Siły opozycyjne w Hiszpanii'', Warszawa, 1969, s. 25</ref>. W kraju, szczególnie środowiska inteligenckie, domagały się utworzenia nowej, bardziej postępowej organizacji socjalistów która byłaby gotowa do sojuszu ze wszystkimi grupami opozycji. Wokół profesora Enrique Tierro Galvana usuniętego z PSOE za dążenie do sojuszu z partią komunistyczną czy innymi grupami opozycji, skupiła się grupa "nowych socjalistów". W 1967 roku grupa ta powołała krajową, nielegalną, Socjalistyczną Partię Ludową (PSP)<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 178-179</ref>.
 
W kraju, szczególnie środowiska inteligenckie, domagały się utworzenia nowej, bardziej postępowej organizacji socjalistów która byłaby gotowa do sojuszu ze wszystkimi grupami opozycji. Wokół profesora Enrique Tierro Galvana usuniętego z PSOE za dążenie do sojuszu z partią komunistyczną czy innymi grupami opozycji, skupiła się grupa "nowych socjalistów". W 1967 roku grupa ta powołała krajową, nielegalną, Socjalistyczną Partię Ludową (PSP)<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 178-179</ref>.
 
PSP ogłosiła swój manifest programowy, 12 lutego 1968 roku. w manifeście odcięto się od postulatu PSOE aby podporządkować ruch związkowy kilku centralom, PSP opowiedziało się za współpracą z ruchem komunistycznymi Hiszpanii na łamach Komisji Robotniczych oraz za jednością ruchu związkowego. "Nowi socjaliści" na XI Kongresie UGT w 1971 roku zdominowali kierownictwo związku. Z emigracji do kraju powróciło grono socjalistycznych uchodźców, część z nich sympatyzowała z poglądami "nowych socjalistów". UGT na kongresie z 1971 roku wprowadziła rezolucję która wezwała wszystkie grupy demokratycznej opozycji w tym konkurencyjną dla socjalistów, partię komunistyczną do utworzenia wspólnego frontu demokratycznego<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 179</ref>. Uchwała ta okazała się porażką dla kierownictwa emigracyjnego z Lopisem na czele którzy prezentowali pozycje antykomunistyczne<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 180</ref>.
Duże znaczenie w jednoczeniu opozycji miał grudniowy kongres PSOE z 1972 roku, odbył się on we francuskiej Tuluzie. Wreszcie do kierownictwa partii weszli działacze z organizacji podziemnych w kraju, w liczącym 16 osób Komitecie Wykonawczym znalazło się 9 zwolenników tendencji "nowych socjalistów" i 7 reprezentantów emigracyjnego PSOE. Kongres okazał się porażką zwolenników Llopisa. Nowe władze partii ogłosiły że są gotowe zjednoczyć się ze wszystkimi siłami demokratycznymi w celu obalenia dyktatury frankistowskiej. Zjazd ten mimo kompromisu między emigracją a nowymi socjalistami doprowadził do rozłamu. W tym samym roku powstały dwie frakcje; PSOE-historyczna z Llopisem mająca struktury na emigracji i PSOE-odrodzenie z Pablo Castellanosem, mająca nielegalna struktury w Hiszpanii. Spór pomiędzy zwolennikami PSOE-historycznej i PSOE-odrodzenie dotyczył w głównej mierze spraw taktycznych i stosunku do Komunistycznej Partii Hiszpanii<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 180</ref>.
 
W 1974 roku PSOE została przyjęta do [[Międzynarodówka Socjalistyczna|Międzynarodówki Socjalistycznej]]. Nowym liderem partii został [[Felipe González]] który zastąpił Castellanose. W lecie 1974 roku powstała Rada Demokratyczna, front opozycji w skład którego weszli przedstawiciele PSP i partii komunistycznej. W czerwcu 1975 roku powstała Platforma Zbliżenia Demokratycznego, w skład koalicji weszła PSOE-odrodzenie, Hiszpański Związek Socjaldemokratyczny, partie chrześcijańsko demokratyczne oraz baskijskie i katalońskie. Rada Demokratyczna jak i Platforma Zbliżenia Demokratycznego domagała się restauracji demokracji, autonomii dla domagających się jej regionów oraz przywrócenia praw i swobód mieszkańców kraju. W listopadzie 1975 roku zawarto porozumienie między Radą Demokratyczną oraz Platformą Zbliżenia Demokratycznego. W grudniu 1975 utworzony został front Koordynacja Demokratyczna. W skład bloku weszli m.in. komuniści, monarchiści czy chadecy. Każda z partii która przystąpiła do frontu zachowała pełną niezależność<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 180-181</ref>.
 
Rada Demokratyczna jak i Platforma Zbliżenia Demokratycznego domagała się restauracji demokracji, autonomii dla domagających się jej regionów oraz przywrócenia praw i swobód mieszkańców kraju. W listopadzie 1975 roku zawarto porozumienie między Radą Demokratyczną oraz Platformą Zbliżenia Demokratycznego. W grudniu 1975 utworzony został front Koordynacja Demokratyczna. W skład bloku weszli m.in. komuniści, monarchiści czy chadecy. Każda z partii która przystąpiła do frontu zachowała pełną niezależność<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 180-181</ref>.
W grudniu 1976 w Hiszpanii zorganizowano XXVII Zjazd partii. Był to pierwszy kongres zorganizowany na obszarze kraju od 1932 roku. Partia wciąż oficjalnie była nielegalna jednak rząd na skutek presji opozycji i zachodnioeuropejskich socjalistów zgodził się na zorganizowanie kongresu w Madrycie. W kongresie hiszpańskiej socjaldemokraci udział wzięli politycy socjalistyczni z innych państw zachodnich; [[Bruno Kreisky]] z Austrii, [[Olof Palme]] ze Szwecji, [[Willy Brandt]] z Niemiec i [[Mario Soares]] z Portugalii. Zjazd za główny cel wybrał walkę o budowę systemu demokratycznego, sojusz ze wszystkimi grupami postępowymi. Uchwała zjazdu określiła ugrupowanie jako partię marksistowską, demokratyczną i klasową, która dąży do likwidacji kapitalistycznych stosunków produkcji. Definicja ta uległa jednak dużym zmianą<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 182</ref>. Socjaliści opowiedzieli się za utworzeniem hiszpańskiej federacyjnej republiki robotniczej która reprezentować miała wszystkich obywateli. Partia opowiedziała się przeciwko monarchii i za systemem republikańskim. PSOE zadeklarowało że jeśli nastąpi referendum w którym obywatele opowiedzą się za podtrzymaniem monarchii to socjaliści zaakceptują ten wybór. PSOE poparła swobodę zrzeszania związkowego, sekularyzacją edukacji, likwidacją kary śmierci oraz samostanowieniu narodów i regionów Hiszpanii które miały wstąpić do federacji hiszpańskiej na równych prawach<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 182</ref>. W ekonomii poparto interwencjonizm w głównych gałęziach gospodarki oraz za ścislą kontrolą wydatków publicznych, zaproponowano reformę systemu podatkowego. Hasła ze zjazdu stały się podstawą haseł kampanii wyborczej mającej miejsce po upadku dyktatury frankisotwskiej<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 183</ref>.
 
W grudniu 1976 w Hiszpanii zorganizowano XXVII Zjazd partii. Był to pierwszy kongres zorganizowany na obszarze kraju od 1932 roku. Partia wciąż oficjalnie była nielegalna jednak rząd na skutek presji opozycji i zachodnioeuropejskich socjalistów zgodził się na zorganizowanie kongresu w Madrycie. W kongresie hiszpańskiej socjaldemokraci udział wzięli politycy socjalistyczni z innych państw zachodnich; [[Bruno Kreisky]] z Austrii, [[Olof Palme]] ze Szwecji, [[Willy Brandt]] z Niemiec i [[Mario Soares]] z Portugalii. Zjazd za główny cel wybrał walkę o budowę systemu demokratycznego, sojusz ze wszystkimi grupami postępowymi. Uchwała zjazdu określiła ugrupowanie jako partię marksistowską, demokratyczną i klasową, która dąży do likwidacji kapitalistycznych stosunków produkcji. Definicja ta uległa jednak dużym zmianą<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 182</ref>.
 
W grudniu 1976 w Hiszpanii zorganizowano XXVII Zjazd partii. Był to pierwszy kongres zorganizowany na obszarze kraju od 1932 roku. Partia wciąż oficjalnie była nielegalna jednak rząd na skutek presji opozycji i zachodnioeuropejskich socjalistów zgodził się na zorganizowanie kongresu w Madrycie. W kongresie hiszpańskiej socjaldemokraci udział wzięli politycy socjalistyczni z innych państw zachodnich; [[Bruno Kreisky]] z Austrii, [[Olof Palme]] ze Szwecji, [[Willy Brandt]] z Niemiec i [[Mario Soares]] z Portugalii. Zjazd za główny cel wybrał walkę o budowę systemu demokratycznego, sojusz ze wszystkimi grupami postępowymi. Uchwała zjazdu określiła ugrupowanie jako partię marksistowską, demokratyczną i klasową, która dąży do likwidacji kapitalistycznych stosunków produkcji. Definicja ta uległa jednak dużym zmianą<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 182</ref>. Socjaliści opowiedzieli się za utworzeniem hiszpańskiej federacyjnej republiki robotniczej która reprezentować miała wszystkich obywateli. Partia opowiedziała się przeciwko monarchii i za systemem republikańskim. PSOE zadeklarowało że jeśli nastąpi referendum w którym obywatele opowiedzą się za podtrzymaniem monarchii to socjaliści zaakceptują ten wybór. PSOE poparła swobodę zrzeszania związkowego, sekularyzacją edukacji, likwidacją kary śmierci oraz samostanowieniu narodów i regionów Hiszpanii które miały wstąpić do federacji hiszpańskiej na równych prawach<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 182</ref>. W ekonomii poparto interwencjonizm w głównych gałęziach gospodarki oraz za ścislą kontrolą wydatków publicznych, zaproponowano reformę systemu podatkowego. Hasła ze zjazdu stały się podstawą haseł kampanii wyborczej mającej miejsce po upadku dyktatury frankisotwskiej<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 183</ref>.
 
== Współczesna historia ==
Do prawnej legalizacji PSOE doszło 18 lutego 1977 roku. Po upadku reżimu Franco partia liczyła 200 tysięcy członków a liczba jej członków stale się zwiększała<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.193</ref>.
Do prawnej legalizacji PSOE doszło 18 lutego 1977 roku. Po upadku reżimu Franco partia liczyła 200 tysięcy członków a liczba jej członków stale się zwiększała<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.193</ref>. W wyborach z 15 czerwca 1977 roku socjaliści zdobyli 31,2% a więc 116 miejsc w Kongresie Deputowanym i 60 miejsc w Senacie. PSOE udział w wyborach wzięła razem z Socjalistyczną Partią Katalonii. PSOE stała się drugą największą siłą w parlamencie zaraz po koalicji centroprawicy, Unii Centrum Demokratycznej. Jako że Unia Centrum Demokratycznego była w tym okresie koalicją partii chadeckich, socjaldemokratycznych czy monarchistycznych, to PSOE okazała się partią polityczną o najszerszych wpływach w społeczeństwie<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 183</ref>. Liczba miejsc PSOE w parlamencie zwiększyła się jeszcze w 1978 roku, kiedy to sześciu deputowanych z Ludowej Partii Socjalistycznej zgodziło się wstąpić do PSOE. Po wyborach lider partii, Felipe Gonzalez, ogłosił że nie nie jest zainteresowany utworzeniem koalicji z Unią Centrum Demokratycznego. Argumentował to tym że będąc w koalicji z ugrupowaniai centroprawicowymi, PSOE nie będzie mogła realizować postulatów natury socjalistycznej. PSOE ogłosiła też że opozycja z jej strony będzie miała charakter konstruktywny<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 184</ref>.
 
=== Transformacja ustrojowa ===
Do prawnej legalizacji PSOE doszło 18 lutego 1977 roku. Po upadku reżimu Franco partia liczyła 200 tysięcy członków a liczba jej członków stale się zwiększała<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.193</ref>. W wyborach z 15 czerwca 1977 roku socjaliści zdobyli 31,2% a więc 116 miejsc w Kongresie Deputowanym i 60 miejsc w Senacie. PSOE udział w wyborach wzięła razem z Socjalistyczną Partią Katalonii. PSOE stała się drugą największą siłą w parlamencie zaraz po koalicji centroprawicy, Unii Centrum Demokratycznej. Jako że Unia Centrum Demokratycznego była w tym okresie koalicją partii chadeckich, socjaldemokratycznych czy monarchistycznych, to PSOE okazała się partią polityczną o najszerszych wpływach w społeczeństwie<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 183</ref>. Liczba miejsc PSOE w parlamencie zwiększyła się jeszcze w 1978 roku, kiedy to sześciu deputowanych z Ludowej Partii Socjalistycznej zgodziło się wstąpić do PSOE. Po wyborach lider partii, Felipe Gonzalez, ogłosił że nie nie jest zainteresowany utworzeniem koalicji z Unią Centrum Demokratycznego. Argumentował to tym że będąc w koalicji z ugrupowaniai centroprawicowymi, PSOE nie będzie mogła realizować postulatów natury socjalistycznej. PSOE ogłosiła też że opozycja z jej strony będzie miała charakter konstruktywny<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 184</ref>.
 
Po wyborach lider partii, Felipe Gonzalez, ogłosił że nie nie jest zainteresowany utworzeniem koalicji z Unią Centrum Demokratycznego. Argumentował to tym że będąc w koalicji z ugrupowaniai centroprawicowymi, PSOE nie będzie mogła realizować postulatów natury socjalistycznej. PSOE ogłosiła też że opozycja z jej strony będzie miała charakter konstruktywny<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 184</ref>.
 
Na jesieni 1977 roku socjaliści poparli tzw. pakt z Moncloa; pakt regulujący współpracę pomiędzy rządem a partiami opozycyjnymi mający pomóc w poprawie sytuacji gospodarczej Hiszpanii. W okresie po wyborach PSOE reprezentowała niekiedy bardziej radykalne stanowisko od Komunistycznej Partii Hiszpanii; PSOE prezentowała tendencje republikańskie podczas gdy komuniści zaakceptowali monarchię parlamentarną ze względu na dokonania króla [[Juan Carlos|Juana Carlosa]] w transformacji demokratycznej.
 
Na jesieni 1977 roku socjaliści poparli tzw. pakt z Moncloa; pakt regulujący współpracę pomiędzy rządem a partiami opozycyjnymi mający pomóc w poprawie sytuacji gospodarczej Hiszpanii. W okresie po wyborach PSOE reprezentowała niekiedy bardziej radykalne stanowisko od Komunistycznej Partii Hiszpanii; PSOE prezentowała tendencje republikańskie podczas gdy komuniści zaakceptowali monarchię parlamentarną ze względu na dokonania króla [[Juan Carlos|Juana Carlosa]] w transformacji demokratycznej. Pod koniec kwietnia 1978 roku doszło do zjednoczenia PSOE i PSP (rozłam trwał od 1967 roku), proces jednoczenia partii trwał już od 1976 roku. PSP nie była tak popularna jak PSOE i w wyborach uzyskała tylko 1,7% głosów jednak posiadała kadry popularne w środowiska inteligenckich. Od czasu zjednoczenia partii socjalistycznych, PSOE reprzentowałareprezentowała 32,98% elektoratu a konkurencyjna centroprawicowa koalicja 34,4%y<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 184-185</ref>. Na kongresie zjednoczeniowym partii udział wzięli Bruno Kreisky, [[François Mitterrand]], Bernt Carlsson i [[Bettino Craxi]]<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 186</ref>. Zjednoczona partia socjalistów zachowała dotychczasową nazwę, PSOE, sekretarzem generalnym został Gonzalez a honorowym przewodniczącym Tierno Galvan. Zjednoczona PSOE określiła się w dokumencie programowym jaki partia klasowa, masowa, marksistowska i demokratyczna, odrzucająca kompromis z kapitalizmem i postulująca samorządowy system ekonomiczny (przy czym nie zamierza likwidować gospodarki wolnorynkowej)<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s. 186</ref>.
 
W maju 1978 roku odbyły się wybory związkowe. Sympatyzująca z socjalistami UGT (wówczas dwa miliony związkowców, określała się jako demokratyczna, autonomiczna, internacjonalistyczna, wolna i rewolucyjna) i komunistyczne Komisje Robotnicze razem zdobyły ponad 70% poparcie (w tym 47% na Komisje Robotnicze). PSOE wygrała senackie wybory uzupełniające w Alicante i Asturii w maju 1978, socjaliści znacznie pokonali koalicje centroprawicy, jednak stracili nieco poparcia kosztem komunistów<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.186</ref>. W referendum z 1978 roku, PSOE wpierało uchwalenie nowej konstytucji hiszpańskiej, do której uchwalenia wkrótce doszło.
Na zjeździe XXVIII z maja 1979, na łamach partii wystąpił dwie silne frakcje; "marksistowska" i "socjaldemokratyczna". Marksiści domagali się rewizji polityki względem Komunistycznej Partii Hiszpanii, krytykowali koncepcje socjaldemokratyzmu postulowane przez kierownictwo. Zdaniem frakcji marksistów zmiany w stronę centryzmu mogą spowodować utratę tożsamości socjalistów jako partii lewicy. Na 27. Zjeździe, González prezentujący stanowisko socjaldemokratyczne zrezygnował z przywództwa i podał się do dymisji. Zjazd zakończył się powołaniem kolejnego nadzwyczajnego zjazdu partii. Zjazd odbył się pod koniec września tego samego roku. Na zjeździe przyjęto dokument według którego PSOE przyjęło marksizm jako instrument teoretyczny i krytyczny do dokonywania analizy stosunków społecznych i ich przeobrażeń, odrzucono natomiast marksistowski dogmatyzm. Odrzucono współpracę z Komunistyczną Partią Hiszpanii uznając że może być ona prowadzona tylko na szczeblu lokalnym. Wybory na sekretarza generalnego okazały się zwycięstwem socjaldemokratów - 86% głosujących poparło kandydaturę Gonzaleza<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.189-190</ref>. Także europejskie partie socjaldemokratyczne wspierały Gonzáleza, a niemieckie [[Socjaldemokratyczna Partia Niemiec|SPD]] przekazało PSOE nawet fundusze pieniężne. Symbol partii został zmieniony na różę w dłoni.
 
=== Obecnie ===
W wyborach 1979 roku, partia uzyskała 30.5% głosów i 121 miejsc w parlamencie, pozostając największym ugrupowaniem opozycyjnym. 28 października 1982 roku PSOE zwyciężyła w wyborach, uzyskując 48.3% głosów (ok. 10 mln). Felipe González został premierem Hiszpanii 2 grudnia i pozostał nim do 1996 roku. W tym czasie w kwestiach gospodarczych partia łączyła reformy socjalne z [[liberalizm|liberalną]] i [[kapitalizm|kapitalistyczną]] ekonomiką. Niezadowolenie lewicowych frakcji wewnątrz partii wywoływało bratanie się premiera z przedstawicielami wielkiego biznesu (dotyczyło to także członków jego rządu - minister finansów [[Migel Boyer]] ożenił się z gwiazdą plotkarskich czasopism, [[Isabel Preysler]]).
 
Według PSOE głównymi kierunkami polityki zagranicznej Hiszpanii powinny być; Europa, Ameryka Łacińska i tereny śródziemnomorskie. PSOE analogicznie do pozostałych partii hiszpańskich reprezentowanych w parlamencie popierała pełne członkostwo Hiszpanii w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Inaczej wyglądała sytuacja z NATO, w 1978 roku działacz partii Luis Yanes, wypowiedział się przeciwko przystąpieniu kraju do NATO. Socjaliści argumentowali to tym że przystąpienie do NATO mogłoby ograniczyć niezależność i suwerenność kraju i nie przyniosłoby Hiszpanii żadnych korzyści. PSOE zamiast tego opowiedziała się za neutralnością i dalszym podkreślaniem powiązań z Zachodem. W przeciągu kilku lat stanowisko to uległo rewizji, a w czasie rządów PSOE w 1982 roku, Hiszpania przystąpiła do NATO. PSOE stoi na stanowisku według którego wraz z wygaśnięciem układu hiszpańsko-amerykańskiego, bazy wojsk amerykańskich w Hiszpanii powinny zostać przejęte przez Hiszpanów<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.191-192</ref>.
 
PSOE uważa że [[Gibraltar]] jest integralną częścią Hiszpanii a Wielka Brytania powinna zwrócić ten region w ręce hiszpańskie, według stanowiska partii na terenie tym powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie przynależności terenu do Wielkiej Brytanii bądź Hiszpanii. PSOE opowiada się za kompleksową polityką zagraniczną z państwami Ameryki Latynoamerykańskiej. Hiszpania w okresie zimnej wojny w zamyśle partii powinna pomagać tym krajom w ustanowieniu systemów demokratycznych i w obronie praw człowieka. PSOE w okresie zimnej wojny uważała że Hiszpania i jej transformacja demokratyczna powinna być wzorem dla państw Ameryki Łacińskiej w których występowały rządy dyktatorskie. PSOE występowała też przeciwko umacnianiu się wpływów Stanów Zjednoczonych w rejonie Ameryki Łacińskiej<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.192</ref>.
 
Opowiada się za kompleksową polityką zagraniczną z państwami Ameryki Latynoamerykańskiej. Hiszpania w okresie zimnej wojny w zamyśle partii powinna pomagać tym krajom w ustanowieniu systemów demokratycznych i w obronie praw człowieka. PSOE w okresie zimnej wojny uważała że Hiszpania i jej transformacja demokratyczna powinna być wzorem dla państw Ameryki Łacińskiej w których występowały rządy dyktatorskie. PSOE występowała przeciwko umacnianiu się wpływów Stanów Zjednoczonych w rejonie Ameryki Łacińskiej<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.192</ref>.
 
PSOE należyNależy do Międzynarodówki Socjalistycznej. Lider partii, Gonzales, przedstawił stanowisko PSOE ws. Międzynarodówki, 2 lipca 1978 roku w czasie posiedzenia ideologicznego partii. Gonzalez opowiedział się za rewizją deklaracji frankfurckiej z 1961 roku<ref>''Partie Socjaldemokratyczne Europy'', Książka i Wiedza, 1982, s.192-193</ref>. Partia należy też do Sojuszu Postępowego, [[Partia Europejskich Socjalistów|Partii Europejskich Socjalistów]] a w europarlamencie zasiada we frakcji [[Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim]].
 
== Struktury ==
Anonimowy użytkownik