Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

poprawa treści
(Wycofano ostatnie 2 zmiany treści (wprowadzone przez UlaBanan56) i przywrócono wersję 36097469 autorstwa 62.21.72.48)
(poprawa treści)
Na poziomie regionalnym działa piętnaście Instytucji Pośredniczących II stopnia. Są to najczęściej Wojewódzkie Urzędy Pracy.
 
== Beneficjenci ==
Projekty składane w ramach programu PO Kapitał Ludzki, będą rozpatrywane na dwa sposoby:
# systemowym - projekty mające charakter ogólnokrajowy lub wojewódzki, przeznaczone dla ściśle określonych beneficjentów,
# konkursowym - projekty o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie podmioty (prócz osób fizycznych), a w szczególności:
* organizacje pozarządowe,
* przedsiębiorcy,
* jednostki administracji samorządowej i rządowej,
* instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
* instytucje otoczenia biznesu,
* instytucje rynku pracy,
* instytucje pomocy i integracji społecznej,
* instytucje szkoleniowe.
== Bibliografia ==
* [http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pdf Program Operacyjny Kapitał Ludzki]
Anonimowy użytkownik