Wydawca: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 540 bajtów ,  6 lat temu
|-
|art. 8 [[Prawo prasowe]]
|Wydawcą może być [[osoba prawna]], fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być [[organ państwowy]], [[przedsiębiorstwo państwowe]], [[organizacja polityczna]], [[związek zawodowy]], organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna [[organizacja społeczna]] oraz [[kościół]] i inny [[związek wyznaniowy]].
|-
|art. 15 [[Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych]]
|Domniemywa się, że [[producent]]em lub wydawcą jest osoba, której nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których [[utwór]] utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpo-wszechnianiemrozpowszechnianiem utworu.
|-
|art. 2 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych ({{Dziennik Ustaw|rok=1996|numer=152|pozycja=722}})
|Przez określenie "wydawca" należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.
|-
|}