Otwórz menu główne

Zmiany

Dodane 8074 bajty, 5 lat temu
m
Wycofano edycje użytkownika 83.20.181.195 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Einsbor.
W przypadkach, gdy artykuł lub inny encyklopedyczny wkład ma znamiona tekstu reklamowego, można go uratować przez odpowiednie przeredagowanie zgodnie z zasadą [[Wikipedia:NPOV|neutralnego punktu widzenia]].
 
== Spam - linki zewnętrzne ==
=g*** nooooooooo mnieeeeeaedw
{{osobny artykuł|Wikipedia:Zasady wstawiania linków zewnętrznych#Lista negatywna}}
Dodawanie zewnętrznych linków do artykułów lub stron użytkownika, mające na celu promocję serwisu internetowego lub produktu, jest niedozwolone i uznawane za spam. Administratorzy mogą blokować wstawianie linków zewnętrznych poprzez dodanie danej strony do [[MediaWiki:Spam-blacklist|czarnej listy]].
 
Dodawanie linków do darmowych klipów wideo, mających za zadanie promować serwisy internetowe, czy też produkty jest niedozwolone, z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji opisanych poniżej. Bardzo często materiały filmowe przesyłane są do udostępniających je serwisów z naruszeniem praw autorskich, co stanowi dodatkowy zarzut przeciwko linkowaniu do takiego materiału. Materiał wideo jest uważany za spam, jeśli:
* przez istotny czas trwania odtwarzania pojawia się zajmujący istotną część klatki baner z adresem strony internetowej, której odwiedzenie jest sugerowane
* na stronie, gdzie umieszczony jest materiał, znajdują się linki kierujące użytkowników serwisu do następnego klipu lub do strony komercyjnej - nawet jeśli taki link jest umieszczony w towarzystwie linków uznawanych za przydatne (z wyjątkiem poniżej).
* na stronie, gdzie zamieszczony jest materiał wideo widnieje odnośnik do strony internetowej o charakterze komercyjnym, podający na przykład informacje, że „książka ta dostępna jest w serwisie XYZ” (z wyjątkiem poniżej)
* link prowadzi do pliku wideo uprzednio skasowanego. Typowy scenariusz przedstawia się następująco: (1) spamer zamieszcza w Internecie materiał wideo naruszający prawa autorskie (2) właściciel praw autorskich do materiału lub osoba trzecia powiadamia serwis udostępniający materiał wideo o istnieniu nielegalnego materiału (3) serwis udostępniający materiał rewiduje jego status (4) plik ulega skasowaniu (5) spamer zamieszcza ten sam plik ponownie. '''Uwaga:''' ''Po załadowaniu nowego pliku w miejsce skasowanej zawartości zmienia się jego identyfikator, a wraz z nim link.''
:'''Wyjątek:''' ''Zasadniczo materiały wideo nie są uznawane za spam, jeśli zamieszczone są w oficjalnych serwisach internetowych do których linki zamieszczone są w artykułach Wikipedii. Dla przykładu, jeśli istnieje artykuł opisujący film „FilmXYZ”, a jego oficjalna strona internetowa to „FilmXYZ.com”, wtedy strona udostępniająca materiał wideo i zawierająca link do strony oficjalnej nie jest uznawana za spam, pod warunkiem, że inne zamieszczone na niej linki również nie mają znamion spamu. Wymagany jest tutaj osąd edytorów Wikipedii. Jeśli zamieszczony film ma za zadanie reklamowanie produktów związanych z danym filmem, jest to materiał zaliczany do kategorii spamu, mimo faktu publikacji przez oficjalny serwis internetowy filmu.''
 
Ważną kwestią jest, by ograniczyć dawane spamerom szanse. Czasami sam dobór słów w artykule zachęca takie osoby do działania. Na przykład:
* ''Społeczność sieciowa rozkwitła po pojawieniu się takich serwisów sieciowych jak [[Friendster]], czy [[MySpace]], ...''
* ''Przykłady detergentów to [[Domestos]], ...''
* ''Wielu ludzi uważa, że [[Pepsi]] jest najsmaczniejszym napojem bezalkoholowym...'' (w tym przypadku mamy również do czynienia z [[Wikipedia:Unikaj próżnych wyrażeń|próżnymi wyrażeniami]]; możliwe, że osoby preferujące [[Coca-Cola|Coca-Colę]], [[Fanta|Fantę]] czy [[Red Bull]]a wyrażą swoją dezaprobatę dla takiego wpisu, nawet ostro się z nim nie zgadzając}.
* ''Powstało wiele blogów omawiających tę kwestię, jak na przykład [[Blog|jakiś tam blog]], ...''
 
Na końcu takiego zdania znacznie łatwiejsze jest dodanie linku zewnętrznego, niż encyklopedycznej treści.
 
=== Wymuszanie źródeł ===
Wymuszanie źródeł realizowane jest poprzez zamieszczanie na stronach dyskusji artykułów wiadomości, w których użytkownik domaga się wykorzystywania podczas rozbudowywania artykułów wyłącznie określonych materiałów źródłowych. Aktualnie społeczność ustaliła w drodze konsensusu, że szablony, kategorie i inne formy forsowania materiałów danego typu są niewłaściwe. Każdy z artykułów zamieszczonych w Wikipedii można przy odpowiednim nakładzie czasu i pracy rozbudować, lecz szczegóły poszerzania artykułów powinny być rozpatrywanie w odniesieniu do poszczególnych haseł - niemożliwe jest stwierdzenie, że "wszystkie artykuły traktujące o sprawie X można rozbudować za pomocą publikacji Y".
 
Nie istnieje jednoznaczna zasada, która definiowałaby granicę między uzasadnionymi próbami poprawienia artykułu a spamem, lecz istnieje kilka punktów, które mogą służyć za wskazówki:
* Czy popieranie określonych źródeł odbywa się anonimowo, czy za pośrednictwem szablonu lub kategorii?
* Czy popieranie określonych źródeł odbywa się jednocześnie w wielu artykułach, szczególnie o zróżnicowanej tematyce?
* Czy odbyła się konkretna merytoryczna dyskusja na temat tego, dlaczego dane źródło jest odpowiednie dla każdego artykułu, w którym znajduje się do niego odwołanie?
* Czy źródło jest kontrowersyjne, przedawnione lub ma polemizującą naturę (patrz [[Wikipedia:Źródła]])?
* Czy źródło ma charakter komercyjny?
 
=== Spamowanie bibliografii ===
Masowe umieszczanie jednej pozycji bibliograficznej lub pozycji bibliograficznych jednego autora w wielu artykułach w Wikipedii nie jest wskazane i może zostać potraktowane jako reklama danej książki, publikacji czy autora niezależnie od encyklopedyczności tych pozycji. Edycje polegające na masowym dodawaniu jednej pozycji bibliograficznej lub pozycji bibliograficznych jednego autora w wielu artykułach w Wikipedii będą automatycznie cofane. Wszystkie z wymienionych obostrzeń odnoszą się głównie do sytuacji, gdy dana pozycja (książka, publikacja itp.) nie została użyta przy pisaniu artykułu, nawet jeśli jest tematycznie spokrewniona z zawartością danego hasła.
 
=== Spamlinki zewnętrzne zamieszczane przez boty ===
Istnieją użytkownicy posiadający boty spamujące serwisy wiki, które powstają w oparciu o jeden z kilku popularnych silników. Ich działanie podobne jest do aktywności botów spamujących księgi gości, czy blogi, a kod wyposażony jest w bazę danych zawierającą setki stron wiki. Najczęściej wstawiają one linki zewnętrzne. Celem ich działania jest poprawa pozycji określonych stron w rankingach serwisów wyszukiwawczych, nie bezpośrednie promowanie produktów.
 
Użytkownicy, którzy uważają, że natknęli się na działania spambota wstawiającego linki zewnętrzne powinni sprawdzić, czy podobny atak przypuszczono też na innych projektach Wikimedia. Jeśli tak, należy poinformować o tym fakcie jednego z administratorów [[m:Main Page|meta-wiki]], który jest w stanie nałożyć filtr tekstowy na edycje dokonywane we wszystkich projektach Wikimedia. Każdy administrator meta może edytować [[m:spam blacklist|czarną listę spamu projektów Wikimedia]], dodając i usuwając szablony rozpoznawalne przez filtr. Zmiany mają skutek natychmiastowy, a w razie pojawienia się nowego spamera lista może być szybko uzupełniona.
 
Administratorzy mają prawo do natychmiastowego [[Wikipedia:Zasady blokowania|blokowania]] działającego w sposób nieautoryzowany [[Wikipedia:Boty|bota]]. Boty spamujące artykuły powinny być traktowane tak samo bezkompromisowo, jak boty wandalizujące artykuły.
 
=== Zamieszczenie jednego spamlinku nie jest precedensem do zamieszczania następnych ===
Wielu użytkowników czuje się zakłopotanych, gdy wstawione przez nich linki są traktowane jako spam, mimo, że podobne łącza nie zostały usunięte z innych haseł. Zamieszczenie w Wikipedii danego spamlinku nie powinno być odbierane jako przyzwolenie na jego egzystencję, a tym bardziej jako argument przy dodawaniu następnych tego typu wpisów. Treść każdego odnośnika należy zawsze odnieść do treści konkretnego artykułu.
 
== Masowe wysyłanie wiadomości ==