Oświata: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 639 bajtów ,  6 lat temu
Uszczegółowienie definicji, dodanie podstawy prawnej
m (źródła/przypisy)
(Uszczegółowienie definicji, dodanie podstawy prawnej)
'''Oświata''' – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "[[System oświaty w Polsce|system oświaty]]", choć to pierwsze ma szerszy zakres znaczeniowy. Według [[Wincenty Okoń|Wincentego Okonia]]{{odn|Okoń|1987|s=217}} oświatą jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.
{{Dopracować|źródła=2012-04}}
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia oświaty w Polsce jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)<ref>[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081631017 Tekst ustawy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych]</ref>. Stwierdza ona, iż "Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka." W ten sposób została wyznaczona [[aksjologia|aksjologiczna]] podstawa oświaty w [[Polska|Polsce]].<ref>Mateusz Pilich, ''Ustawa o systemie oświaty. Komentarz'', wyd. 3, Warszawa 2009, s. 22-25.</ref>
'''Oświata''' – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według [[Wincenty Okoń|Wincentego Okonia]]{{odn|Okoń|1987|s=217}} jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.
 
System oświaty tworzą:
#System szkolny obejmujący szkoły ogólnokształcące, zawodowe i wyższe.
#System wychowania w okresie przedszkolnym.
#System kształcenia i wychowania równoległego lub pozaszkolnego.
#System kształcenia i wychowania poszkolnego.
 
{{Przypisy}}