Otwórz menu główne

Zmiany

→‎Zasady nadawania: Poprawione zostały błędy stylistyczne.
 
== Zasady nadawania ==
Order zgodnie ze statutem miał być nadawany przez Komitet Wolnej Francji za szczególne zasługi dla wyzwolenia Francji spod okupacji niemieckiej. Nadawany mógł być osobąosobom wojskowym i cywilnym, także cudzoziemcom. Mógł być również nadawany także oddziałyoddziałom wojskowewojskowym i miejscowościmiejscowościom.
 
Order nadawany był na wniosek kapituły orderu, jak również osobiście przez przewodniczącego Komitetu Wolnych Francuzów, po zasięgnięciu opinii kapituły.
Anonimowy użytkownik