Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: Różnice pomiędzy wersjami

usunięcie prorektor uczelni, usunięcie specjalności i dodanie nowych, dodanie kierunków studiów podyplomowych, drobne poprawki w pozostałych miejscach
(Rektor)
(usunięcie prorektor uczelni, usunięcie specjalności i dodanie nowych, dodanie kierunków studiów podyplomowych, drobne poprawki w pozostałych miejscach)
 
dr Elżbieta Krawczyk-Neifar<br />
 
'''Prorektor ds. Dydaktycznych'''<br />
dr Monika Zawartka-Czekaj
<br />
 
'''Wydział Nauk Technicznych'''<br />
'''Zarządzanie i inżynieria produkcji'''– studia inżynierskie
* [[Bezpieczeństwo i higiena pracy]]
* [[Bezpieczeństwo w budownictwie]]
* [[Zarządzanie jakością]]
* [[Czyste technologie węglowe]]
* [[Logistyka w przemyśle i handlu]]
 
* Zarządzanie handlem i usługami
* [[Zarządzanie zasobami ludzkimi]]
* Menedżer promocji
 
'''[[Kulturoznawstwo]]''' – studia licencjackie
* Filologia angielska
:- Język angielski w biznesie<br>
:- Specjalizacja tłumaczeniowa z językiem chińskim<br>
:- Specjalizacja tłumaczeniowa z językiem hiszpańskim<br>
:- Translatoryka stosowana
 
* Filologia rosyjska
* Język rosyjski
:- Specjalizacja tłumaczeniowa z językiem angielskim
:- Język rosyjski w handlu zagranicznym
* Bezpieczeństwo i porządek publiczny
* Kryminologia i kryminalistyka
* ZarządzanieTaktyka kryzysowei techniki interwencji<br />
 
== Studia II stopnia ==
* Zarządzanie projektami
* Zarządzanie organizacją imprez kulturalnych
* Coaching i mentoring w organizacji
 
== Studia podyplomowe ==
 
* '''[[BHP]] i systemy zarządzania bezpieczeństwem'''
* '''BHP w sektorach wysokiego ryzyka'''
* [['''Bezpieczeństwo w budownictwie]]'''
* '''Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych'''
* '''Zarządzanie w logistyce'''
* '''Audyt energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków'''
* '''Translatoryka stosowana'''
* '''Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia'''
 
== Współpraca ==
* '''Uniwersytet w Uppsali''' – umowa zawarta w 2010 r. w sprawie implementacji programów nauczania z zakresu ochrony środowiska oraz kultury państw z obszaru morza bałtyckiego.
 
== ERASMUS+ ==
 
Uczelnia aktywnie angażuje się w projekty mobilności w ramach programu LLP Erasmus+. Dzięki zawartym umowom współpracy z prestiżowymi uczelniami partnerskimi, studenci WSZOP mogą realizować program kształcenia w zakresie jednego semestru na Litwie, w Estonii, Chorwacji, Turcji, Bułgarii lub Portugalii. Pozostali studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez międzynarodowych wykładowców goszczących we WSZOP w ramach Programu.
Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim WSZOP możliwość zdobywania nowych doświadczeń dydaktycznych oraz dzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi poprzez prowadzenie zajęć na uczelniach partnerskich.
 
== Akademickie Biuro Karier ==
Anonimowy użytkownik