Otwórz menu główne

Zmiany

link
* 1536 – [[Bona Sforza|Królowa Bona]] odebrała Radziwiłłom ziemie do rzeki Czarnej, przeszły one w ręce królewskie i w 1571 roku zostały przekazane [[Zygmunt II August|Zygmuntowi II Augustowi]]. Puszczę Bielską po stronie litewskiej podzielono na mniejsze jednostki, też zwane puszczami. Przy rzece Czarnej zbiegały się granice puszcz: [[Malawickiej]], [[Kryńskiej]], [[Odelskiej]] i [[Kuźnickiej]]. Utworzono z nich leśnictwo sokólskie i na mocy konstytucji sejmu z 1589 roku weszły one w skład [[Ekonomia Grodzieńska|Ekonomii Grodzieńskiej]] jako królewskie dobra stołowe. Tereny te przeznaczono do wyłącznej dyspozycji królewskiej podlegającej ochronie jako terytoria łowieckie.
* XVII wiek – Intensywna eksploatacja puszcz – wyrób klepek i popiołu.
* 1639 – Ordynacja Królewskich Puszcz wymienia ostępy: Perekał (obecnie [[PierekałyPierekał-Zawały]] – Dzielnica Czarnej Białostockiej), Mochnacz (wieś [[Machnacz (województwo podlaskie)|Machnacz]]) oraz Niemczyna (wieś [[Niemczyn (wieś w województwie podlaskim)|Niemczyn]]) i [[Oleszkowo|Oleszkowa]].
* XVII wiek – Wybudowanie w ostępie [[Złotoria (gmina Czarna Białostocka)|Złotoria]] młyna i folwarku [[Ratowiec]], później także dworu.
* XVIII wiek – Osadzenie wsi Czarna na prawie łowieckim.
* Osiedle Starówka
* [[Buksztel|Osiedle Buksztel]]
* [[PierekałyPierekał-Zawały|Osiedle Pierekały]]
* Osiedle Wiosenne
* Osiedle Wschód