Rada Komisarzy Ludowych RFSRR: Różnice pomiędzy wersjami

[[Plik:Совет народных комиссаров (Ленин, Штейнберг, Комков, Бонч-Бруевич, Трутовский...), 1918.jpg|thumb|350px|Posiedzenie Rady Komisarzy Ludowych (zdjęcie wykonano w grudniu 1917 lub styczniu 1918)]]
 
'''Rada Komisarzy Ludowych''', '''Sownarkom''' {{langw języku|ru}} |Сове́т наро́дных комисса́ров}}, СНК, Совнарко́м – nazwa tymczasowego rządu Rosji, następnie [[Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka|Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej]] ('''Rada Komisarzy Ludowych RFSRR''').
 
== RKL radzieckiej Rosji ==
Rada Komisarzy Ludowych została powołana dekretem [[II Wszechrosyjski Zjazd Delegatów Rad Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich|II Wszechrosyjskiego Zjazdu Delegatów Rad Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich]] z 27 października 1917 (według starego kalendarza).
 
RKL miała rządzić krajem jako tymczasowy rząd robotniczy i chłopski do czasu zwołania [[Wszechrosyjskie Zgromadzenie Ustawodawcze|konstytuanty (Учредительного Собрания)]]. Kierowanie różnymi gałęziami życia publicznego powierzono komisjom, których skład miał zabezpieczać wyegzekwowanie programu Zjazdu "w„w ścisłej jedności z masowymi organizacjami robotników, robotnic, marynarzy, żołnierzy, chłopów i urzędników"urzędników”. Rządy mieli sprawować przewodniczący zarządów tych komisji, tj. Rada Komisarzy Ludowych. Prawo kontroli nad jej działalnością i prawo dokonywania zmian w jej składzie przysługiwało Zjazdowi i jego [[Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy|Centralnemu Komitetowi Wykonawczemu]]<ref name="Dekret">ДЕКРЕТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ, Принят II Всероссийским Съездом Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 27 октября 1917 года.</ref>.
 
== Skład pierwszej RKL ==
 
== RKL RFSRR ==
[[Wszechrosyjskie Zgromadzenie Ustawodawcze]], które miało zadecydować m.in. o dalszym losie Rady Komisarzy Ludowych RFSRR, rozpoczęło obrady 18 stycznia 1918. Przerwali je następnego dnia bolszewicy, wydając dekret Rady Komisarzy Ludowych o rozwiązaniu Konstytuanty jako zgromadzenia kontrrewolucyjnego<ref>[[Richard Pipes]] ''Rewolucja Rosyjska'' Warszawa [[1994]]; Wyd. [[Wydawnictwo Naukowe PWN|PWN]]; ISBN 83-01-11521-1, s. 434-438.</ref>.
 
Po przyjęciu Konstytucji RFSRR w 1918 Rada przyjęła nazwę Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
 
Po utworzeniu 30 grudnia 1922 [[Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich|ZSRR]], 6 czerwca 1923 [[I Wszechzwiązkowy Zjazd Rad]] powołał Centralny Komitet Wykonawczy, ten zaś wyłonił [[Rada Komisarzy Ludowych ZSRR|Radę Komisarzy Ludowych ZSRR]] jako rząd [[Federacja|federacji]]. Rada Komisarzy Ludowych RFSRR została zachowana jako naczelny organ administracji Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, z ograniczonym w stosunku do okresu 1917-1922 [[Kompetencja (prawo)|kompetencjami]] do 1937, kiedy to zgodnie z nową Konstytucją RFSRR najwyższym organem władzy państwowej została Rada Najwyższa RFSRR.
 
== Przewodniczący RKL i RKL RFSRR ==
* [[Włodzimierz Lenin]] od 27 października (9 listopada) 1917 do 21 stycznia 1924;
* [[Aleksiej Rykow]] od 2 lutego 1924 do 18 maja 1929;
* [[Siergiej Syrcow (polityk)|Siergiej Syrcow]] od 18 maja 1929 do 3 listopada 1930;
* [[Daniił Sulimow]] od 3 listopada 1930 do 22 lipca 1937;
* [[Nikołaj Bułganin]] od 22 lipca 1937 do 17 września 1938;
* [[Wasilij Wachruszew]] od 29 lipca 1939 do 2 czerwca 1940;
* [[Iwan Chochłow]] od 2 czerwca 1940 do 23 czerwca 1943
* p. o. [[Konstantin Pamfiłow]] od 5 maja 1942 do 2 maja 1943;
* [[Aleksiej Kosygin]] od 23 czerwca 1943 do 23 marca 1946.
 
{{Przypisy}}
 
[[Kategoria:Polityka ZSRR]]