Sekta: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 208 bajtów ,  5 lat temu
 
=== Protestantyzm ===
Protestanccy komentatorzy na ogół zauważają, że słowo [[język grecki|greckie]] ''haíresis'', przetłumaczone w [[Biblia|Biblii]] wyrazem „sekta”, występuje w [[Dzieje Apostolskie|Dziejach Apostolskich]] sześć razy, z czego w trzech miejscach w znaczeniu sekty (Dz 15,5; 24,5; 28,22)<ref>Ten punkt widzenia prezentuje konkordancja Schmollera do greckiego Nowego Testamentu. Patrz: ''Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament'', A. Schmoller, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1989, s. 18-19. ISBN 3-438-06007-8 </ref>, a także w [[List do Galatów|Liście do Galacjan]] (5,20)<ref>{{Biblia|księga = Gal|rozdział = 5|wersety = 20|data dostępu = 19 grudnia 2010}}</ref>, w [[2. List Piotra|Drugim Liście Piotra]] (2,1)<ref>{{Biblia|księga = 2P|rozdział = 2|wersety = 1|data dostępu = 19 grudnia 2010}}</ref>, oraz w [[1. List do Koryntian|Pierwszym Liście do Koryntian]] (11,19)<ref>{{Biblia|księga = 1Kor|rozdział = 11|wersety = 19|data dostępu = 19 grudnia 2010}}</ref>, lecz tłumaczone jest w tych tekstach jako „stronnictwo”. W polskich tłumaczeniach występują także zwroty „sekta”, „heretyctwo”, „herezja”, „kacerstwo”. W I w. n.e. niechrześcijanie nazywali naśladowców [[Jezus Chrystus|Jezusa Chrystusa]] „sektą” albo „sektą nazarejczyków” (Dz 24,5, 14; 28,22 [[Biblia warszawska|Bw]]).
 
[[Ernst Troeltsch]] był zdania, że z socjologicznego punktu widzenia istnieją tylko dwa trwałe warianty kościelnego ustroju: kościół i sekta. Do wniosku tego doszedł analizując całą historię chrześcijaństwa. Przynależność do sekty wynika ze świadomej decyzji przystąpienia, sektę cechują bezpośrednie kontakty jej członków, droga do doskonalenia w większym stopniu prowadzi przez osobiste doświadczenia niż sakramenty, silna tendencja do przeciwstawiania się światu, wrogi stosunek do pozareligijnych wartości kulturowych, ascetyczne podejście do większości atrakcji „tego świata”<ref>{{Cytuj książkę | autor = Ernst Troeltsch | tytuł = Die Soziallehren der Christlichen Kirchen und Gruppen | url = http://archive.org/stream/gesammelteschrif01troeuoft#page/358/mode/2up | miejsce = Tübingen | rok = 1923 | strony = 358-426}}</ref>. Ten punkt widzenia jest charakterystyczny dla niemieckiego protestantyzmu.
=== Sekty w ujęciu prawa polskiego ===
{{Osobny artykuł|Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce}}
W polskim prawodawstwie pojęcie sekty nie istnieje<ref name="Raport">{{cytuj stronę| url = http://www.czestochowaonline.pl/raport_o_sektach.pdf | tytuł = Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce | data dostępu = 17.07.2010 | autor = Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych | format = .pdf | język = pl}}</ref>. Ustawodawca polski w żadnym z obowiązujących aktów prawnych nie użył tego terminu [[wykładnia autentyczna prawa|wykładni autentycznej]]{{r|Raport}}. Pojęcie to, z uwagi na brak występowania w przepisach prawa, nie jest w polskim [[język prawniczy|języku prawniczym]] stosowane w odniesieniu do żadnej z [[religia|religii]] – obowiązujące w Polsce prawo każdemu gwarantuje wolność wyznania, głoszenia i sprawowania kultu religijnego (bez różnicy czy wyznanie jest formalnie zarejestrowane czy też nie), szczególnie jeśli chodzi o swobodę odbywania praktyk religijnych. Z tego względu w polskim prawodawstwie podobnie nie są używane pojęcia wyznania legalnego i wyznania nielegalnego (wolność wyznania gwarantuje ''Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17.05.1989 r.''<ref>[http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.2005.231.1965.html Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17.05.1989 r.]</ref>). Ustawa stwierdza jednocześnie, iż działalność [[Związek wyznaniowy|związków wyznaniowych]] nie może naruszać przepisów chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie lub moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób{{r|V sprawozdanie MPPOiP}}. W przypadku naruszenia tych norm odpowiednie służby państwowe, w szczególności [[policja]], podejmują stosowne działania na ogólnych zasadach<ref name="V sprawozdanie MPPOiP">{{cytuj książkę|url=http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czl_onz/publikacja-na-strone-2.pdf|tytuł=Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych|data=2005}}</ref>. Działania władz polskich wobec nowych ruchów religijnych były dotychczas w pełni spójne z rekomendacją [[Rada Europy|Rady Europy]] z dnia 22 czerwca 1999 na temat nielegalnej działalności sekt{{r|V sprawozdanie MPPOiP}}.
 
Zmiany w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 wprowadzone w 1997 i mające ograniczyć patologie występujące w tych związkach wyznaniowych, które wykorzystywały luki w prawie, doprowadziły do zmiany niektórych jego przepisów<ref name="Demon sekt">{{cytuj książkę|imię=Joanna|nazwisko=Podgórska|tytuł=Demon sekt|url=http://www.polityka.pl/archive/do/registry/secure/showArticle?id=3133885|wydawca=Polityka nr 38 (2159)|rok=1998}}</ref>:
== Linki zewnętrzne ==
* [http://www.msw.gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiazki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolow_i_innych_zwiazkow_wy.html Kościoły i związki wyznaniowe wpisane w Polsce do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych]
* [https://www.msw.gov.pl/ftp/pdf/raport_o_sektach.pdf Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce] Warszawa: Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych 2000
 
{{Religioznawstwo}}