Otwórz menu główne

Zmiany

<source lang="xml">
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="https://www.google.pl/maps/place/%C5%9Aniad%C3%B3wko/@52.5128802,20.6731141,203m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x471ea46eb71ba19f:0x2cd35de82fb62cc7">
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Placemark>
<description>WarszawaBłędówko</description>
<name>WarszawaBłędówko</name>
<Point>
<coordinates>2120.67,52.51</coordinates>
</Point>
</Placemark>
Anonimowy użytkownik