Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych: Różnice pomiędzy wersjami

Kompetencje
m (Kompetencje)
(Kompetencje)
* uchwalanie i zmiana konstytucji
* uchwalanie ustaw z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych
* zatwierdzanie budżetu państwa i planów rozwoju społeczno-gospodarczego
* zatwierdzanie planów rozwoju społeczno-gospodarczego
* wybór i odwoływanie najwyższych osób w państwie
* wybór [[Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej|Przewodniczącego ChRL]] oraz [[Wiceprzewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej|Wiceprzewodniczącego ChRL]]
* powoływanie członków [[Rada Państwa (ChRL)|Rady Państwa]] oraz każdorazowe określanie jej liczby
* wybór członków [[Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych|Stałego Komitetu OZPL]]
* wybór przewodniczącego [[Najwyższy Sąd Ludowy|Najwyższego Sądu Ludowego]]
* wybór Prokuratora Generalnego [[Najwyższa Prokuratura Ludowa|Najwyższej Prokuratury Ludowej]]
* funkcje kontrolne
* ustanawianie jednostek podziału administracyjnego i ich ustroju