Przygotowanie przedszkolne: Różnice pomiędzy wersjami

m
→‎Prawo oświatowe w Polsce: aktualizacja, szablon, drobne redakcyjne
m (→‎Prawo oświatowe w Polsce: aktualizacja, szablon, drobne redakcyjne)
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (od 01.09.2014 r. nie dłużej niż do roku szkolnego w którym dziecko kończy 8 lat). Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (od 01.09.2014 r. do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat).
 
* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z{{Dziennik Ustaw|2004 r.|256|2572}}, Nrz 256, pozpóźn. 2572 ze zm.) zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”,
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2327 grudniasierpnia 20082012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.{{Dziennik U.Ustaw|rok=2012|numer=0|pozycja=977}}, z 2009 rpóźn. Nr 4, pozzm. 17).
* Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.{{Dziennik Dz. U.Ustaw|2012|1015}}, z 2012 rpóźn., poz. 1015 ze zm.) zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.
 
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Kontroli realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dokonują dyrektorzy szkół i przedszkoli stosownie do art. 14b pkt.2 i pkt.3.