Akt notarialny: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 23 bajty ,  5 lat temu
m
drobne techniczne, int.
(szablon, drobne redakcyjne)
m (drobne techniczne, int.)
[[FilePlik:AktNotarjalny-1923.jpg|thumb|[[Umowa|Kontrakt]] polskiej [[spółka z ograniczoną odpowiedzialnością|spółki z ograniczoną odpowiedzialnością]] (strona 1 i 7) zawarty w roku 1923 w formie aktu notarialnego]]
'''Akt notarialny''' – szczególna forma [[dokument urzędowy|dokumentu urzędowego]] potwierdzającego dokonanie określonej [[czynność prawna|czynności prawnej]]. Akt notarialny zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego [[przepis prawa|przepisy prawa]] lub wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo, powoduje bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę) (zob. ''[[lex perfecta]]'')
 
Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest [[notariusz]] oraz - pod warunkiem uzyskania od [[Ministerstwo Sprawiedliwości|Ministra Sprawiedliwości]] pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek [[Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska)|Ministra Spraw Zagranicznych]] - polski [[Konsul (stosunki dyplomatyczne i konsularne)|konsul]]<ref>Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej ({{Dziennik Ustaw|2015|389}}, z późniejszymi zmianami)</ref>
 
Tryb sporządzania i postępowania z aktami notarialnymi określają, według prawa polskiego, artykuły 91-95 ustawy [[Prawo o notariacie]]. Akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:
* dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu
* miejsce sporządzenia aktu
* imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy
* imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania [[osoba fizyczna|osób fizycznych]], nazwę i siedzibę [[osoba prawna|osób prawnych]] lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub [[pełnomocnik]]ów, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu
* [[oświadczenie woli|oświadczenia]] stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie [[dokument]]y
* stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany
* podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu
* podpis notariusza.
 
Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów. Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności, a przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu i akt jest zgodny z ich wolą.
 
Formy aktu notarialnego wymagają m.in.:
* złożenie [[oświadczenie woli|oświadczenia woli]] na piśmie przez osobę niemogącą czytać (art. 80 kc) - przepis ten został zniesiony ze względu na utrudnianie sporządzania umów przez osoby niewidome; przepis ten często bywał nadużywany i interpretowany opacznie, w związku z czym Związek Niewidomych wystąpił o jego nowelizację;
* umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości (art. 158 kc)
* umowa o przedłużenie [[użytkowanie wieczyste|wieczystego użytkowania]] (art. 236 §3 kc)
* umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i umowa przenosząca to prawo (art. 237 w zw. z art. 158 kc)
* oświadczenie darczyńcy przy umowie [[umowa darowizny|darowizny]] (art. 890 §1 kc)
* umowa o dział [[spadek|spadku]], w skład którego wchodzi nieruchomość (art. 1037 §2 kc)
* zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia (art. 1048 i 1050 kc)
* umowa [[spółka komandytowa|spółki komandytowej]] (art. 106 kodeksu spółek handlowych), statut [[spółka komandytowo-akcyjna|spółki komandytowo-akcyjnej]] (art. 131 ksh), umowa [[spółka z ograniczoną odpowiedzialnością|spółki z ograniczoną odpowiedzialnością]] (art. 157 §2 ksh), statut [[spółka akcyjna|spółki akcyjnej]] (art. 301 §2 ksh)
* umowa zbycia [[Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu|spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu]]<ref>Art. 17² ust. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ({{Dziennik Ustaw|2013|1222}}, z późniejszymi zmianami)</ref>.
 
W formie aktu notarialnego może, ale nie musi, być sporządzony [[testament]] (art. 950 kc).
{{Przypisy}}
== Bibliografia ==
* Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ({{Dziennik Ustaw|2014|164}}, z późniejszymi zmianami)
* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ({{Dziennik Ustaw|2014|121}}, z późniejszymi zmianami)
 
{{Zastrzeżenia|Prawo}}