Międzynarodowy przepływ kapitału: Różnice pomiędzy wersjami

Przyczyny występowanie międzynarodowych przepływu kapitału
(Przyczyny występowanie międzynarodowych przepływu kapitału)
* z tytułu udzielenia lub otrzymania pożyczek zagranicznych, kredytów handlowych i finansowych
* zakładania przedsiębiorstw w jednym kraju przez rezydentów drugiego kraju lub zakupu i sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych
Do przyczyn występowania międzynarodowego transferu kapitału
należy:
* uzyskanie  w krótkim okresie  czasu wyższej stopy zysku,
* dostęp do deficytowych źródeł surowców;
* uzyskanie wyższej stopy procentowej od wolnych kapitałów;
* wykorzystanie przewagi technologicznej, która stwarza możliwość osiągnięcia zysku za granicą; zapewnienie bezpieczeństwa lokat kapitałowych
* motyw lepszej lokaty kapitału w stosunku do stopnia zysku, terminów,, stopy ryzyka, płynności, oprocentowania itp.
* ominięcie barier celnych<ref>http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/137264/e8e458a9f40205fbf78d4bf58a6fd535.pdf?sequence=1 (dostęp 01.06.2015r.)</ref>
 
== Główne kryteria podziału międzynarodowego przepływu kapitału ==