Azyl: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 1675 bajtów ,  5 lat temu
uzupełnienie
(uzupełnienie danych)
(uzupełnienie)
== Azyl prawem człowieka ==
[[Powszechna Deklaracja Praw Człowieka]] w artykule 14 głosi : 1. ''Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania.'' 2. ''Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.''
 
Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969) w art. 22.7. ''Każda osoba ma prawo zwracać się o azyl oraz uzyskać azyl na obcym terytorium, zgodnie z ustawodawstwem danego państwa oraz konwencjami międzynarodowymi, w przypadku, gdy jest ścigana za przestępstwa polityczne lub pokrewne przestępstwa pospolite.'' 8. ''W żadnym przypadku cudzoziemiec nie może być deportowany lub odesłany do kraju, niezależnie od tego, czy jest to jego kraj ojczysty, czy nie, jeżeli w tym kraju jego prawo do życia lub wolności osobistej jest w niebezpieczeństwie pogwałcenia z powodu jego rasy, narodowości, religii, statusu społecznego lub przekonań politycznych.''
 
[[Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów]] w art. 12.3 ''Każda osoba będzie miała prawo, w sytuacji, gdy jest prześladowana, zwracać się o azyl oraz uzyskiwać azyl w innych krajach, zgodnie z prawami tych krajów i konwencjami międzynarodowymi.''
 
[[Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka]] i [[Europejska konwencja praw człowieka]] milczą na ten temat, zabraniają jedynie samowolnego usunięcia obcokrajowca z terytorium państwa - strony.
 
== Azyl polityczny i terytorialny ==
W XVI wieku prawo azylu wykonywano dość powszechnie, choć zaczęto je nieco ograniczać do wypadków lżejszych. W Anglii Jakub I wyjaśniał swym funkcjonariuszom w 1624 roku, że nie mają prawa przeszukiwać ambasad w poszukiwaniu zbiegów (np. katolickich księży). W 1586 roku obstawiono ambasadę francuską w Londynie kierowaną przez L'Aubepine'a, ponieważ ukrywał on spiskowca Babingtona, lecz nie ośmielono się wkroczyć do budynku. W połowie XVII wieku zaczęło przeważać stanowisko dążące do odrzucenia prawa azylu. [[Hugo Grocjusz]] dopuszcza azyl na drodze dwustronnego porozumienia, ponieważ azyl jego zdaniem nie wynika z prawa narodów. Odrzucali azyl pisarze polityczni tacy jak [[Abraham de Wicquefort]], [[François de Callières]], [[Johann Jakob Moser]], [[Christian Wolff]] i Martens. W 1645 roku parlament angielski zakazał ambasadom udzielania azylu. Podobnie uczyniły holenderskie Stany Generalne w 1663 roku. W połowie XVII wieku, kiedy ambasador francuski w Państwie Kościelnym markiz de Fontenay traktował swe karety jako miejsce azylu, gwardia papieska odbiła uciekinierów, a papież pouczył, że prawo i przywilej ambasadorów nie powinny sięgać zbyt daleko.
 
== W prawie polskim ==
[[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej|Konstytucja]] w art. 56 stanowi 1. ''Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie.'' 2. ''Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.''
 
Ustawa o udzielaniu [[cudzoziemiec|cudzoziemcom]] ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej <ref>[http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2012/pozycja/680 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.)]</ref> dozwala na udzielenie azylu cudzoziemcowi na jego wniosek, ''gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej'' (art. 90). Pozbawianie azylu następuje w razie ustania przyczyny, dla których został udzielony lub gdy azylant prowadzi działalność skierowaną przeciwko obronności lub bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu (art. 91). Decyzje w sprawach udzielania i pozbawiania azylu wydaje [[Urząd do Spraw Cudzoziemców|Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców]] za zgodą [[Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska)|ministra spraw zagranicznych]] (art. 94).
 
* [http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/mw_w_pdik_2011-7.pdf Nietykalność pomieszczeń misji dyplomatycznej]
* [http://www.refugee.pl/?mod=knowbase&type=temat_miesiaca&path=2456 Definicja uchodźcy i jego status prawny]
* [http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/52928/17_Pawel_Kuczma.pdf Prawo cudzoziemca do ubiegania się o udzielenie azylu terytorialnego]
 
[[Kategoria:Ludność w prawie międzynarodowym]]
15 906

edycji