Rozmaitość liniowa: Różnice pomiędzy wersjami

m
Jeśli <math>M\in M_0+\mathbb{W}</math>, to <math>M+\mathbb{W}=M_0+\mathbb{W}</math>. Stąd:
: <math>\forall_{\mathfrak{v}\in\mathbb{W}}\forall_{M\in M_0+\mathbb{W}} M+\mathfrak{v}\in M_0+\mathbb{W}</math>.
Rozważmy funkcję <math>\mathfrak{f}\colon\mathfrak{U}\times\mathbb{V}\to\mathfrak{U}</math>, taką, że:
: <math>\mathfrak{f}\colon (N,x)\mapsto N+x</math>.
Łatwo zauważyć, że funkcja ta posiada następującą własność: