Rada Komisarzy Ludowych ZSRR: Różnice pomiędzy wersjami

drobne merytoryczne
(drobne merytoryczne)
Ludowe Komisariaty ZSRR dzieliły się na trzy grupy. Pięć było ogólnozwiązkowych: spraw zagranicznych, spraw wojskowych i marynarki wojennej, handlu zagranicznego, transportu kolejowego oraz poczt i telegrafów. W skład RKL republik związkowych, w tym RFSRR, wchodzili pełnomocnicy tych Komisariatów.
 
Drugą grupę Komisariatów stanowiły tzw. zjednoczone komisariaty: WSNChNajwyższej (NajwyższaRady Rada Gospodarcza)Gospodarczej, wyżywienia, pracy, finansów, RKI (Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej). Działały one w republikach związkowych poprzez komisariaty o tej samej nazwie. Do grupy tej można zaliczyć również [[Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR]] ((Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР)), wypełniające swoje funkcje poprzez państwowe zarządy polityczne przy RKL republik związkowych, a także Rady Pracy i Obrony ZSRR (СТО СССР). Rada Pracy i Obrony RFSRR została rozwiązana w sierpniu 1923 i od tej pory działalnością wszystkich organów gospodarki narodowej w RFSRR kierowała Republikańska Konferencja Gospodarcza (республиканское Экономическое совещание (ЭКОСО РСФСР)).
 
Oddzielnymi organami zarządzania, pozostającymi w wyłącznej kompetencji republik związkowych, kierowały republikańskie Ludowe Komisariaty: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa, Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej<ref>K. G. Fiedorow, Союзные органы власти (1922–1962 гг.). Мoskwa, wydawnictwo Gosiurizdat, 1963.</ref>.
 
== Pierwszy skład Rady Komisarzy Ludowych ZSRR ==
- zatwierdzony na 2 posiedzeniu Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR 6 lipca 1923:
* przewodniczący - W. Lenin;
* zastępcy przewodniczącego:
** L. Kamieniew, A. Rykow, A. Ciurupa, W. Czubar, G. Ordżonikidze, M. Orachiełaszwili.
* Ludowe Komisariaty ogólnozwiązkowe:
** spraw zagranicznych G. Cziczerin;
** spraw wojskowych i marynarki wojennej L. Trocki;
** handlu zagranicznego [[Leonid Krasin]];
** transportu kolejowego F. Dzierżyński;
** poczt i telegrafów I. Smirnow.
* Ludowe Komisariaty zjednoczonych ludowych komisariatów:
** Najwyższej Rady Gospodarczej A Rykow;
** wyżywienia N. Briuchanow;
** pracy W Szmidt;
** finansów G. Sokolnikow;
** Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej W. Kujbyszew.
 
{{Przypisy}}