Akt notarialny: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 5 bajtów ,  4 lata temu
m
drobne redakcyjne
m (drobne techniczne, int.)
m (drobne redakcyjne)
* złożenie [[oświadczenie woli|oświadczenia woli]] na piśmie przez osobę niemogącą czytać (art. 80 kc) – przepis ten został zniesiony ze względu na utrudnianie sporządzania umów przez osoby niewidome; przepis ten często bywał nadużywany i interpretowany opacznie, w związku z czym Związek Niewidomych wystąpił o jego nowelizację;
* umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości (art. 158 kc)
* umowa o przedłużenie [[użytkowanie wieczyste|wieczystego użytkowania]] (art. 236 § 3 kc)
* umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i umowa przenosząca to prawo (art. 237 w zw. z art. 158 kc)
* oświadczenie darczyńcy przy umowie [[umowa darowizny|darowizny]] (art. 890 § 1 kc)
* umowa o dział [[spadek|spadku]], w skład którego wchodzi nieruchomość (art. 1037 § 2 kc)
* zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia (art. 1048 i 1050 kc)
* umowa [[spółka komandytowa|spółki komandytowej]] (art. 106 kodeksu spółek handlowych), statut [[spółka komandytowo-akcyjna|spółki komandytowo-akcyjnej]] (art. 131 ksh), umowa [[spółka z ograniczoną odpowiedzialnością|spółki z ograniczoną odpowiedzialnością]] (art. 157 § 2 ksh), statut [[spółka akcyjna|spółki akcyjnej]] (art. 301 § 2 ksh)
* umowa zbycia [[Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu|spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu]]<ref>Art. 17² ust. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ({{Dziennik Ustaw|2013|1222}}, z późniejszymi zmianami)</ref>.