Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Różnice pomiędzy wersjami

m (poprawiam nazwy nagłówków końcowych)
** [[Iwo Białynicki-Birula]] z [[Centrum Fizyki Teoretycznej PAN]] ''za fundamentalne prace dotyczące pola elektromagnetycznego, które doprowadziły do sformułowania zasady nieoznaczoności dla fotonu''
* nauki humanistyczne i społeczne:
** [[Lech Szczucki ]] z [[Instytut Filozofii i Socjologii PAN|Instytutu Filozofii i Socjologii PAN]] ''za wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty''
 
== 2015 ==
* nauki o życiu i o Ziemi:
** nagrody nie przyznano
* nauki chemiczne i o materiałach:
** [[Stanisław Penczek]] z [[Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN]] ''za opracowanie teorii polimeryzacji z otwarciem pierścienia i jej wykorzystanie do syntezy polimerów biodegradowalnych''
* nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie:
** [[Kazimierz Rzążewski]] z [[Centrum Fizyki Teoretycznej PAN]] ''za odkrycie zjawiska magnetostrykcji w ultrazimnych gazach z oddziaływaniem dipolowym''
* nauki humanistyczne i społeczne:
** [[Jerzy Jedlicki]] z [[Instytut Historii PAN|Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN]] ''za fundamentalne studia nad fenomenem inteligencji jako warstwy społecznej i jej rolą w procesach modernizacji w Europie Środkowo-Wschodniej''
 
== Bibliografia ==