Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualizacja treści.
(kat.)
(Aktualizacja treści.)
 
== Władze ==
* [[Rektor]] – prof. dr hab. [[Józef Stanisław Orczyk|Józef Orczyk]]
* Rektor Senior - [[Władysław Balicki|prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki]]
* Kanclerz – mgr Rafał Kaszta
* Dyrektor Generalny – mgr Karol Cyrulik
 
=== KatedryInstytuty ===
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Bankowej tworzą zespoły specjalizujące się w danej dziedzinie. NaZespoły Wydzialezajmujące Finansówsię ipokrewnymi Bankowościdziedzinami Wyższejtworzą Szkołyinstytuty. BankowejW wWSB Poznaniumamy funkcjonujedwa 15instytuty, katedrktórych dyrektorem jest prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz:
* Instytut Nauk Ekonomicznych: dyrektorem jest prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz
* Katedra Bankowości i Rynku Finansowego
 
* Katedra Ekonomii
*Instytut Finansów i Bankowości: dyrektorem jest prof. ndzw. dr hab. Marek Dylewski
* Katedra Finansów Publicznych
* Katedra Prawa
* Katedra Informatyki Stosowanej
* Katedra Marketingu
* Zakład Badań Marketingowych
* Katedra Metod Ilościowych
* Katedra Organizacji i Zarządzania
* Katedra Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw
* Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
* Katedra Samorządu
* Katedra Stosunków Międzynarodowych
* Katedra Finansów Samorządowych i Systemów Podatkowych
* Studium Języków Obcych
* Studium Wychowania Fizycznego
* Zakład Informatyki.
 
== Oferta edukacyjna ==
** [[Finanse]] i [[Rachunkowość]]
** [[Informatyka]] (studia inżynierskie)
** Inżynieria zarządzania (studia inżynierskie)
** [[Logistyka]] (studia inżynierskie)
** [[Prawo]] w biznesie
Dodatkowo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi:
* studia podyplomowe
* studia II stopnia z podyplomowymi
* prestiżowe anglojęzyczne studia Executive Master of Business Administration
* polskojęzyczne studia Master of Business Administration
 
== Studia i praktyki za granicą ==
WSBWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada Kartę umowyErasmus+, zprzyznaną 39przez uczelniamiKomisję zagranicznymiEuropejską, wktóra ramachuprawnia programudo [[Wymianaudziału studencka|wymianyw studenckiej]]programie [[Socrates-Erasmus]],+. dziękiW którymramach studencitego WSBprogramu mogąuczelnia staraćpodpisała się46 oumów zagranicznepartnerskich wymianyz uczelniami z całej Europy. StudenciDzięki temu studenci Wyższej Szkoły Bankowej mogą realizować studia za granicą i praktyki przez okres od1 3bądź miesięcy2 dosemestrów nawetna jednegostudiach rokulicencjackich i akademickiegomagisterskich.
 
Erasmus+ pozwala studentom także odbywać 3-miesięczne praktyki w krajach Unii Europejskiej.
WSB w Poznaniu oprócz dyplomu Wyższej Szkoły Bankowej umożliwia zdobycie dodatkowego dyplomu zagranicznej uczelni - University of Abertay Dundee w Szkocji. Po skończeniu III roku studenci otrzymują tytuł Bachelor's, po IV zaś Bachelor's with Honours. Na podstawie uzyskanych wyników Dziekan WSB zalicza im również ostatni rok studiów licencjackich w WSB. W praktyce oznacza to, że student zdobywa tzw. podwójny dyplom.
 
WSB w Poznaniu oprócz dyplomu Wyższej Szkoły Bankowej umożliwia zdobycie dodatkowego dyplomu zagranicznej uczelni - University of Abertay DundeeBedfordshire w SzkocjiAnglii. Po skończeniu III roku studenci otrzymują tytuł Bachelor's, po IV zaś Bachelor's with Honours. Na podstawie uzyskanych wyników Dziekan WSB zalicza im również ostatni rok studiów licencjackich w WSB. W praktyce oznacza to, że student zdobywa tzw. podwójny dyplom.
 
Każdego roku Dział Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu organizuje cykl seminariów obcojęzycznych w ramach programu LLP Erasmus. Seminaria prowadzone są głównie przez wykładowców z uczelni partnerskich Szkoły. Studenci, którzy uzyskają dwa certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w seminariach obcojęzycznych, mogą ubiegać się o zaliczenie jednego „przedmiotu do wyboru”.
 
'''Inne formy współpracy międzynarodowej'''
 
WSB w Poznaniu współpracuje także w ramach dwustronnych umów o współpracy z:
* [http://www.aalto.fi/en/ Aalto University (Helsinki, Finlandia)]  przy Programie Executive MBA
* [http://www.franklin.edu/ Franklin University (Columbus, USA)] przy Programie Master of Business Administration
* [http://www.gbsge.com/ Geneva Business School (Genewa, Szwajcaria)] przy organizowaniu wymian wykładowców
 
== Współpraca z biznesem ==
212

edycji