Sądy wojskowe (Polska): Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 746 bajtów ,  3 lata temu
skorygowałem fragment w części "== Sądownictwo wojskowe po roku 1989 ==" gdzie wcześniej trochę pomieszano to, co wynika z kodeksu karnego z tym co wynika z k.p.k. Dodam, że grafika ze schematem sądów jest nieaktualna i nie pasuje do artykułu
(poprawa linków, aktualizacja)
(skorygowałem fragment w części "== Sądownictwo wojskowe po roku 1989 ==" gdzie wcześniej trochę pomieszano to, co wynika z kodeksu karnego z tym co wynika z k.p.k. Dodam, że grafika ze schematem sądów jest nieaktualna i nie pasuje do artykułu)
 
== Sądownictwo wojskowe po roku 1989 ==
W Polsce sądownictwo wojskowe zostało powołane do sprawowania [[wymiar sprawiedliwości|wymiaru sprawiedliwości]] w [[Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej|Siłach Zbrojnych RP]]. Ustrój sądownictwa wojskowego reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o ustroju sądów wojskowych ({{Dziennik Ustaw|rok=2012|numer=0|pozycja=952}}). Przestępstwanatomiast postępowanie przed sądami wojskowymi, w tym to, jakie sprawy (o które podlegająprzestępstwa) orzecznictwurozpoznawane sądów wojskowychprzez regulujesądy Częśćwojskowe, Wojskowauregulowane jest w dziale XV [[Kodeks karnypostępowania karnego (1997)|Kodeksu postępowania karnego]]. Dział ten zawiera przepisy proceduralne stosowane wyłącznie przed sądami wojskowymi, natomiastale postępowaniejednocześnie w szerokim zakresie nakazuje stosowanie przed tymi sądami przepisów pozostałych działów kodeksu postępowania karnego. Postępowania przed sądami wojskowymi uregulowanetoczą jestsię więc w rozdzialeznacznej XVczęści na podstawie tych samych przepisów, które regulują postępowanie przed sądami powszechnymi (zob. art. 646 k.p.k.). W Części Wojskowej [[Kodeks postępowania karnegokarny (1997)|Kodeksu postępowania karnego]] (od art. 317 k.k.) opisano z kolei reguły prawa karnego materialnego odnoszące się do żołnierzy, w tym opisano zbiór czynów zabronionych jako przestępstwa, których sprawcą może być wyłącznie żołnierz (a inne osoby - np. pracownicy wojska - tylko wyjątkowo, gdy wynika to z przepisów szczególnych).
 
Podobnie, jak w innych krajach, polskie sądownictwo wojskowe jest [[sądownictwo szczególne|sądownictwem szczególnym]], właściwym tylko dla określonego rodzaju sprawców – przede wszystkim [[żołnierz]]y, a tylko marginalnie dla osób cywilnych.
# inne przestępstwa, jeśli [[ustawa|ustawy]] tak stanowią.
 
Z mocy [[przepis przejściowy|przepisu przejściowego]] (art. 12 ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego) do dnia wejścia w życie art. 647 Kodeksu postępowania karnego, czyli do 1 stycznia [[2008]], sądy wojskowe będą rozpoznawaćrozpoznawały sprawy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o wszelkie przestępstwa popełnione w czasie pełnienia tej służby.
 
Z mocy art. 10 [[Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia|Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]] wojskowe sądy garnizonowe rozpoznają w pierwszej instancji sprawy o wykroczenia popełnione przez:
47

edycji