Niezawisłość sędziowska: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 151 bajtów ,  4 lata temu
(lit.)
 
=== Zakaz dodatkowego zatrudnienia ===
Zgodnie z art. 86 § 1 i 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (w związku z art. 29 Prawa o ustroju sądów administracyjnych i art. 70 § 1 Prawa o ustroju sądów wojskowych<ref>''Ustawa'' ({{Dziennik Ustaw|rok=1997|numer=117|pozycja=753}}) z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych ({{Dziennik Ustaw|rok=20072016|numer=226|pozycja=1676358}}).</ref>) oraz art. 37 ustawy o Sądzie Najwyższym<ref>''Ustawa'' ({{Dziennik Ustaw|rok=2002|numer=240|pozycja=2052}}) z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym ({{Dziennik Ustaw|rok=1997|numer=2402013|pozycja=2052499}}).</ref> (w związku z art. 49 Prawa o ustroju sądów administracyjnych), sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, ani innego zajęcia (również nieodpłatnego) bądź sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego. Ta zasada nie dotyczy stanowisk naukowych i dydaktycznych oraz zajęć, które nie będą przeszkadzać w pełnieniu funkcji sędziego. O zamiarze podjęcia takiego zatrudnienia sędzia powiadamia prezesa właściwego sądu, który może się temu sprzeciwić. Na wniosek sędziego sprawę rozstrzyga ostatecznie kolegium właściwego sądu.
 
Sędzia nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej [[spółka|spółki]] prawa handlowego, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej [[spółdzielnia|spółdzielni]], być członkiem zarządu [[fundacja|fundacji]] prowadzącej [[działalność gospodarcza|działalność gospodarczą]]. Nie może też prowadzić działalności gospodarczej, czy to sam, czy wspólnie z innymi osobami, ani zarządzać taką działalnością, lub być przedstawicielem przedsiębiorcy. Sędziemu nie wolno również posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego.