Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: Różnice pomiędzy wersjami

zmiana prodziekana WHS, nowe specjalności, nowe kierunki studiów podyplomowych, zmiany w AZS
(Nowe specjalności na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych)
(zmiana prodziekana WHS, nowe specjalności, nowe kierunki studiów podyplomowych, zmiany w AZS)
'''Wydział Humanistyczno-Społeczny'''<br />
Dziekan: dr inż. Halina Węgrzyn<br />
p.o. Prodziekana: dr MarcinEwa KarlikMichalik
<br />
 
'''Zarządzanie i inżynieria produkcji'''– studia inżynierskie
* [[Bezpieczeństwo i higiena pracy]]
* Bezpieczeństwo i profilaktyka pożarowa w przemyśle
* [[Logistyka w przemyśle i handlu]]
* Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
* Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych
* Spawalnictwo
* [[Zarządzanie jakością]]
 
'''[[Zarządzanie]]''' – studia licencjackie
* Międzynarodowe stosunki gospodarcze
* Doradca klienta
* [[Psychologia]] w biznesie
* Rachunkowość i podatki
* Zarządzanie należnościami i windykacja
* Zarządzanie nieruchomościami
* Zarządzanie przedsiębiorstwem
* [[Zarządzanie zasobami ludzkimi]]
 
'''[[Kulturoznawstwo]]''' – studia licencjackie
* Film i estetykakultura nowych mediów
* [[Reklama]] i [[public relations]]
* Produkcja imprez kulturalnych
*Tworzenie scenariuszy gier komputerowych
 
'''[[Filologia]]''' – studia licencjackie
:- Nauczycielska
:- Translatoryka stosowana
 
* Filologia rosyjska
:- JęzykJęzyki specjalistyczne (język rosyjski wz handlujęzykiem zagranicznymangielskim)
:- Język rosyjski w turystyce
:- Translatoryka stosowana
'''[[Bezpieczeństwo wewnętrzne]]''' – studia licencjackie
* Bezpieczeństwo i porządek publiczny
* Kryminologia i kryminalistyka<br />
* Techniki specjalne<br />
 
== Studia II stopnia ==
 
'''Zarządzanie i inżynieria produkcji''' - dla absolwentów studiów inżynierskich
* Bezpieczeństwo chemiczne
* Bezpieczeństwo pożarowe
* Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
* Zarządzanie w logistyce
 
'''Zarządzanie''' - dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich
* Analityk finansowy
* Coaching i mentoring w organizacji
* Kadry i płace
* Menedżer imprez kulturalnych i sportowych
* Zarządzanie innowacjami
* Zarządzanie projektami
'''[[Bezpieczeństwo wewnętrzne]]''' – dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich
* Bezpieczeństwo w administracji publicznej
* Detektywistyka i kryminalistyka
 
* '''[[BHP]] i systemy zarządzania bezpieczeństwem'''
* '''Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności'''
* '''Kadry i płace'''
* '''Kryminalistyka i toksykologia sądowa'''
* '''Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy'''
* '''Metrologia w przemyśle'''
* '''Ocena zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych z wymogami Unii Europejskiej'''
* '''Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych'''
* '''Produkcja imprez kulturalnych'''
* '''Zarządzanie w logistyce'''
* '''Zarządzanie w ochronie zdrowia'''
 
== Współpraca ==
Aktywnie działa na rzecz integracji środowiska akademickiego poprzez upowszechnianie sportu. W swoich sekcjach gromadzi studentów i pracowników.
Organizuje mecze i zawody sportowe z innymi ośrodkami akademickimi. Zajęcia odbywają się w obiektach sportowych uczelni oraz w AWF w Katowicach. Opiekunem AZS-u WSZOP jest mgr Tadeusz Wohn. W ramach Akademickiego Związku Sportowego WSZOP działają sekcje sportowe:
* '''Piłki nożnejhalowej - futsalu'''
* '''Siatkówki'''
* '''Pływacka'''
* '''Jogi'''
* '''Karate i samoobrony'''
* '''Szachowa'''
* '''Tenisa stołowego'''
 
== Linki zewnętrzne ==
8

edycji