Otwórz menu główne

Zmiany

m
* zasady działania [[Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi|organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi]]
* kompetencje i zasady działania [[Komisja Prawa Autorskiego|Komisji Prawa Autorskiego]]
* zasady [[odpowiedzialność karna|odpowiedzialności karnej]] za naruszenie praw autorskich.
 
Ustawę [[nowelizacja|znowelizowano]] wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2016 roku<ref>Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ({{Dziennik Ustaw|2015|1923}})</ref>.