Państwa uczestniczące w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016: Różnice pomiędzy wersjami

| style="text-align:left;" |{{państwo|AUS|nazwa=AUS|rozmiar=18px}} || X ||X || X|| X ||X ||X || X || X|| X|| X || X|| X||X || X|| <!-- Piłka ręczna -->|| X || X||X || X||X || X|| X ||X || <!-- Szermierka -->|| X||X || X|| X || X|| X|| X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|AUT|nazwa=AUT|rozmiar=18px}} || X ||<!-- Boks --> || X|| X ||<!-- Hokej na trawie --> ||X || X || X|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| X||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||X || X||<!-- Rugby 7 --> || X|| X ||X || X|| <!-- Taekwondo -->||X || X||X|| X|| <!-- Zapasy -->X|| X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|AZE|nazwa=AZE|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||X || X|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X || X|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| X||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X || X|| X||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| X || X|| X|| <!-- Żeglarstwo -->
| style="text-align:left;" |{{państwo|TPE|nazwa=TPE|rozmiar=18px}} || X ||X || X|| X ||<!-- Hokej na trawie --> ||X ||X || <!-- Kajakarstwo -->|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| X||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> ||X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X || <!-- Szermierka -->|| X||X|| X|| <!-- Triathlon --> || X|| X|| X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|HRV|nazwa=CRO|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||X || X|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X || <!-- Kajakarstwo -->|| X|| X || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| X|| X || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| X ||X || <!-- Szermierka -->|| X||X || X|| <!-- Triathlon --> || X|| <!-- Zapasy -->X||X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|CYP|nazwa=CYP|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || X|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || <!-- Judo --> || <!-- Kajakarstwo -->|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->|| X
| style="text-align:left;" |{{państwo|MNE|nazwa=MNE|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| X|| X || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || X|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->|| X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|CZE|nazwa=CZE|rozmiar=18px}} || X ||<!-- Boks --> ||X|| X ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X || X|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||X || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||X || X||<!-- Rugby 7 --> || X|| <!-- Skoki do wody --> ||X || X|| <!-- Taekwondo -->||X || X|| X || X|| <!-- Zapasy -->X|| X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|DNK|nazwa=DNK|rozmiar=18px}} || X ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| X||<!-- Hokej na trawie --> ||X || <!-- Judo --> || X|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || X|| X|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||X || X|| X || X|| X|| X
| style="text-align:left;" |{{państwo|GBS|nazwa=GBS|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || <!-- Lekkoatletyka -->|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || <!-- Pływanie -->||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| X|| <!-- Żeglarstwo -->
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|HAI|nazwa=HAI|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> ||X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| X||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->X|| <!-- Żeglarstwo -->
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|ESP|nazwa=ESP|rozmiar=18px}} || X ||X || X|| X ||X ||X || X || X|| X|| X || X|| X||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| X|| X || X||X || X||X || X|| <!-- Skoki do wody --> ||X || <!-- Szermierka -->|| X||X || X|| X || X|| X|| X
| style="text-align:left;" |{{państwo|NLD|nazwa=NLD|rozmiar=18px}} || X ||X || X|| X ||X||X || X || <!-- Kajakarstwo -->|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| X||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| X|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || X|| X ||<!-- Strzelectwo --> || X|| X||X || X|| X || X|| X|| <!-- Żeglarstwo -->
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|HND|nazwa=HND|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||X || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || X|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| X||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->X|| <!-- Żeglarstwo -->
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|HKG|nazwa=HKG|rozmiar=18px}} || X ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| X ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || <!-- Judo --> || <!-- Kajakarstwo -->|| X|| <!-- Koszykówka --> || <!-- Lekkoatletyka -->|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || X|| <!-- Taekwondo -->||X || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || X|| <!-- Zapasy -->|| X
| style="text-align:left;" |{{państwo|CYM|nazwa=KAJ|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || <!-- Judo --> || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> ||X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->|| X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|CAM|nazwa=CAM|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || <!-- Judo --> || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| X||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->X|| <!-- Żeglarstwo -->
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|CMR|nazwa=CMR|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||X || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X|| <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || <!-- Pływanie -->||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||<!-- Rugby 7 --> || X|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| X|| <!-- Żeglarstwo -->
| style="text-align:left;" |{{państwo|NOR|nazwa=NOR|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || X|| X ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || <!-- Judo --> || <!-- Kajakarstwo -->|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| X||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| X|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X || <!-- Szermierka -->|| X||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || X|| X|| X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|NZL|nazwa=NZL|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || X|| X ||X ||X || X || X|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> ||X|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||X || <!-- Siatkówka -->|| X ||X || <!-- Szermierka -->|| X||<!-- Tenis stołowy --> || X|| X|| X|| <!-- Zapasy -->X|| X
|-
| style="text-align:left;" |<small>{{państwo|OMN|nazwa=OMN|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || <!-- Judo --> || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || <!-- Pływanie -->||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->|| <!-- Żeglarstwo -->
| style="text-align:left;" |{{państwo|PAK|nazwa=PAK|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || X || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || <!-- Lekkoatletyka -->|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->|| <!-- Żeglarstwo -->
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|PLW|nazwa=PLU|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || <!-- Judo --> || X|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || <!-- Lekkoatletyka -->|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->X|| <!-- Żeglarstwo -->
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|PSE|nazwa=PAL|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||X || X || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||<!-- Strzelectwo --> || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || <!-- Wioślarstwo -->|| <!-- Zapasy -->|| <!-- Żeglarstwo -->
| style="text-align:left;" |{{państwo|PRY|nazwa=PRY|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || <!-- Gimnastyka -->|| X ||<!-- Hokej na trawie --> ||<!-- Jeździectwo --> || <!-- Judo --> || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> || X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || <!-- Podnoszenie ciężarów -->||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X || <!-- Szermierka -->|| <!-- Taekwondo -->||X || X|| <!-- Triathlon --> || X|| <!-- Zapasy -->|| <!-- Żeglarstwo -->
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|PER|nazwa=PER|rozmiar=18px}} || <!-- Badminton --> ||<!-- Boks --> || X|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||X || X || <!-- Kajakarstwo -->|| <!-- Kolarstwo -->|| <!-- Koszykówka --> ||X|| <!-- Łucznictwo -->||<!-- Pięciobój nowoczesny --> || <!-- Piłka nożna -->|| <!-- Piłka ręczna -->|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||<!-- Rugby 7 --> || <!-- Siatkówka -->|| <!-- Skoki do wody --> ||X|| <!-- Szermierka -->|| X||<!-- Tenis stołowy --> || <!-- Tenis ziemny -->|| <!-- Triathlon --> || X|| <!-- Zapasy -->X|| X
|-
| style="text-align:left;" |{{państwo|POL|nazwa=POL|rozmiar=18px}} || X ||X || X|| <!-- Golf --> ||<!-- Hokej na trawie --> ||X || X|| X|| X|| <!-- Koszykówka --> || X|| X||X || <!-- Piłka nożna -->|| X|| <!-- Piłka wodna --> || X||<!-- Pływanie synchroniczne --> || X||<!-- Rugby 7 --> || X|| <!-- Skoki do wody --> ||X|| X|| X||X ||X|| X || X||X|| X
42 402

edycje