Otwórz menu główne

Zmiany

drobne techniczne
 
== Warunki naturalne ==
Teren Łazów został objęty obszarem chronionego krajobrazu [[Koszaliński Pas Nadmorski|Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego]]. Obszar sołectwa z wyjątkiem obszaru zabudowanego wchodzi w skład obszaru Natura 2000 Jezioro Bukowo (PLH320041).
 
W nadmorskim lesie ciągnącym się na zachód i wschód od miejscowości przeważają sosny w postaci krzewów i drzew. Jest nieco dębów szypułkowych i brzóz, jałowców, leszczyn i wierzb. W poszyciu spotykamy skrzypy, maliny, kosaćce i czeremchy. Sosny niezależnie od wieku nie przekraczają wysokości 15 m i są na ogół pochylone w kierunku lądu, a ich korony są często rozwinięte jednostronnie. To skutek działania wiatrów północno-zachodnich i północnych.
 
W granicach sołectwa Łazy rozciąga się rozległy teren bagienno-leśny. Znaczna część tego obszaru stanowi Rezerwat Przyrody "Łazy", którego celem jest zachowanie unikatowej na Pomorzu roślinności lasów bagiennych i torfowisk oraz flory i fauny (np. woskownicy europejskiej). Wydmy porastają różne gatunki traw, a także mchy i porosty. Liczne są gatunki chronione: mikołajek nadmorski, wiciokrzew pomorski, listera jajowata i sercowa oraz rośliny chronione częściowo: turzyce piaskowa i paprotka zwyczajna. Głównym przedstawicielem fauny są różne gatunki mew.
 
== Historia ==
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Łaz pochodzą sprzed 4000 lat. Pierwsza wzmianka pisana o Łazach pochodzi z roku 1278. Istniała tu wówczas przystań rybacka i karczma, której dochody należały do klasztoru cysterek z Koszalina.
 
W tym czasie istniała przystań na jeziorze Bukowo należąca do Łaz.
 
W średniowieczu Łazy miały duże znaczenie z uwagi na bliskość kanału łączącego jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim. Kanał stanowił granicę pomiędzy ziemiami biskupstwa kamieńskiego a księstwem sławieńsko-słupskim. Po obydwu stronach kanału znajdowały się komory celne.
 
Po wielkim sztormie na Bałtyku w roku 1690 morze przerwało wydmy i zasypało piaskiem kanał, tworząc nowy kilka kilometrów na zachód. Zmianie uległa rola Łaz. Stały się one wioską rybacką.
 
W okresie międzywojennym (1918 - 19391918–1939) Łazy przyjmowały letników. W roku 1959 rozpoczęto budowę pierwszych, nowych ośrodków wypoczynkowych. W latach sześćdziesiątych60. i siedemdziesiątych70. XX w. rozwinięto budownictwo indywidualne i pensjonatowe.
 
Poprzednią niemiecką nazwą miejscowości było ''Laase''<ref>[http://mapy.amzp.pl/tk25_list.cgi?show=1663;sort=w Arkusz 1663 Beelkow]. W: ''Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000''. Reichsamt für Landesaufnahme, 1938.</ref>. Polską nazwę ''Łazy'' wprowadzono urzędowo w 1948 r.<ref>Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1947 r. ({{Monitor Polski|rok=1948 |numer=14 |pozycja=55}}, s. 7)</ref>
 
== Galeria ==
<gallery>
Plik:Lazy2007.jpg|Wakacyjna [[Msza|msza św.]] w&nbsp;łazowskiej kaplicy
Plik:Lazy2007b.jpg|[[Wydma|Wydmy]] między Łazami a [[Mielno|Mielnem]]
Plik:Lazy_foka.jpg|[[Fokowate|Foka]] na plaży w Łazach
 
== Bibliografia ==
* Plan odnowy miejscowości Łazy na lata 2010-20172010–2017. Urząd Gminy Mielno, 2010.
 
{{Gmina Mielno}}