Ubezwłasnowolnienie: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 31 bajtów ,  3 lata temu
m
drobne redakcyjne
m (Anulowanie wersji 46013847 autora 94.254.163.18 (dyskusja))
m (drobne redakcyjne)
Osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek [[zaburzenia psychiczne|choroby psychicznej]], [[niepełnosprawność intelektualna|niedorozwoju umysłowego]] albo innego rodzaju zaburzeń, w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się [[opiekun|opiekę]], chyba że pozostaje on jeszcze pod [[władza rodzicielska|władzą rodzicielską]]. Jeżeli rodzice dziecka zostaną całkowicie ubezwłasnowolnieni, [[sąd rodzinny]] postanawia o pozbawieniu ich władzy rodzicielskiej z powodu wystąpienia trwałej przeszkody w jej sprawowaniu (art. 111 § 1 [[Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego]]).
{{CytatD|§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności<br>prawnychczynnościprawnych, jest nieważna.
 
§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą<br> do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,<br> umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą<br> rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.|art. 14 [[Kodeks cywilny|Kodeksu cywilnego]]}}
 
== Ubezwłasnowolnienie częściowe ==
{{CytatD|Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.|art. 17 Kodeksu cywilnego}}
 
{{CytatD|§ 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności<br> do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego,<br> zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.
 
§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić<br> umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 
§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych,<br> nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak<br> wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy;<br> staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.|art. 18 Kodeksu cywilnego}}
 
== Rozstrzyganie spraw o ubezwłasnowolnienie ==