Świadectwo tymczasowe: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 51 bajtów ,  4 lata temu
m
drobne redakcyjne
(drobne redakcyjne)
m (drobne redakcyjne)
'''Świadectwo tymczasowe''' - [[Papier wartościowy (prawo)|Papier wartościowy]], który [[spółka akcyjna]], oprócz akcji, może wydawać na poświadczenie dokonania częściowej wpłaty na [[Akcja na okaziciela|akcje na okaziciela]] (''[[Kodeks spółek handlowych|k.s.h.]], art. 335. § 1. "Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne świadectwa tymczasowe''"). Świadectwo tymczasowe inkorporuje takie same prawa jak akcja. Z chwilą dokonania pełnej wpłaty na akcje podlegają one wymianie na akcje na okaziciela (art. 335 [[Kodeks spółek handlowych|k.s.h.]]).
 
Dokumenty akcji lub świadectw tymczasowych, wydane przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, są nieważne.
** ''wysokość dokonanej wpłaty w przypadku [[Akcja imienna|akcji imiennych]],''
** ''ograniczenia co do rozporządzania akcją,''
** ''postanowienia [[Statut|statutustatut]]u o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki,''
** ''podpis [[Zarząd|zarząduzarząd]]u i [[pieczęć]] spółki; [[podpis]] może być mechanicznie odtwarzany.''
''Treść dokumentu akcji może zostać również poszerzona o dodatkowe dane przez postanowienia statutu. Akcja jest nieważna gdy brakuje w niej takich elementów jak: oznaczenie [[Emitent|emitentaemitent]]a, [[Sąd|sądusąd]]u i numeru w [[Krajowy Rejestr Sądowy|Krajowym Rejestrze Sądowym]], pod którym wpisana jest spółka, oznaczenie wartości nominalnej akcji, seria, numer, rodzaj akcji i przypisane uprawnienia szczególne, podpis zarządu i pieczęć spółki";''
* ''art. 339: "Przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego";''
* ''art. 341. § 1. "Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych ('''[[księga akcyjna]]'''), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu";''
{{Przypisy}}
== Bibliografia ==
* ''Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.'' ({{Dziennik Ustaw|rok=2000|numer=94|pozycja=1037}})
* ''Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi'' ({{Dziennik Ustaw|rok=2005|numer=183|pozycja=1538}})
* ''Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych'' ({{Dziennik Ustaw|rok=2005|numer=184|pozycja=1539}})
 
{{Zastrzeżenia|Prawo}}