Międzynarodowy przepływ kapitału: Różnice pomiędzy wersjami

m
(normalny wygląd definicji)
Do przyczyn występowania międzynarodowego transferu kapitału
należy:
* uzyskanie  w krótkim okresie  czasuczasie wyższej stopy zysku,
* dostęp do deficytowych źródeł surowców;
* uzyskanie wyższej stopy procentowej od wolnych kapitałów;
* zakup udziałów w już istniejących firmach zagranicznych
* założenie nowej filii za granicą
* utworzenie [[PrzedsiębiorstwoJoint venture#Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce|joint venture]] z podmiotem zagranicznym
* nabycie majątku nieruchomego za granicą w celu rozszerzenia dotychczasowej działalności.
Obecnie wyróżnia się dwie podstawowe formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych:
* '''inwestycje typu greenfield''' - są charakterystyczne dla krajów rozwijających się i polegają na tym, że inwestor zagraniczny buduje od podstaw zakład w kraju goszczącym.
* '''inwestycje w postaci fuzji i przejęć''' - dominują w krajach rozwiniętych i następują najczęściej poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji przez jeden podmiot w drugim ([[Przejęcie przedsiębiorstwa|przejęcie]]), lub wspólną decyzję obu podmiotów o połączeniu ([[Fuzja (ekonomia)|fuzja]]).
=== Krajowymi i zagranicznymi bankami ===
[[Bank]]i jako podmioty wyspecjalizowane w rozdysponowywaniu [[Akumulacja (ekonomia)|akumulacji]] mogą w istotny sposób wpłynąć na wielkość i strukturę przepływów kapitału w skali międzynarodowej.
* '''międzynarodowe instytucje finansowe o zasięgu regionalnym''' : [[Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju]], [[Europejski Bank Inwestycyjny]], [[Afrykański Bank Rozwoju]], Międzyamerykański Bank Rozwoju, [[Azjatycki Bank Rozwoju]].
 
=== Krajowymi podmiotami i zagranicznymi rynkami [[Papier wartościowy (prawofinanse)|papierów wartościowych]] ===
Ważnym źródłem zaopatrywania się w kapitał przez podmioty krajowe są obce rynki kapitałowe. Podstawową metodą mobilizowania oszczędności zagranicznych na obcych rynkach kapitałowych jest emisja papierów wartościowych. Może być uplasowana na tzw. rynku zagranicznym lub na rynku międzynarodowym. Ma ona formę '''zagranicznych inwestycji portfelowych''', czyli lokat kapitału w zagraniczne papiery wartościowe, głównie w akcje i obligacje. Są one podejmowane bardziej w celu uzyskania przychodów z zainwestowanych środków lub zysków kapitałowych, niż w celu sprawowania kontroli lub zarządzania przedsiębiorstwem.
29 254

edycje