Reforma rolna w Polsce (1944): Różnice pomiędzy wersjami

m
* stanowiące własność [[Skarb Państwa|Skarbu Państwa]]
* będące własnością obywateli III Rzeszy i obywateli polskich narodowości niemieckiej
* będące własnością zdrajców narodu skazanych prawomocnie przez sądy polskie za zdradę stanu, pomoc udzielonaudzieloną okupantowi i inne podobne przestępstwa
* wszystkie nieruchomości ziemskie o ogólnej powierzchni ponad 50 [[hektar|ha]] [[użytki rolne|użytków rolnych]], z wyłączeniem województwa poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, gdzie limit podwyższono do 100 ha, niezależnie od wielkości użytków rolnych.