Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Różnice pomiędzy wersjami

m
+2016
(poprawa linków)
m (+2016)
** [[Jerzy Jedlicki]] z [[Instytut Historii PAN|Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN]] ''za fundamentalne studia nad fenomenem inteligencji jako warstwy społecznej i jej rolą w procesach modernizacji w Europie Środkowo-Wschodniej''
 
== 2015 ==
* w obszarze nauk o życiu i o Ziemi:
** [[Jan Kozłowski (ekolog)|Jan Kozłowski]] z [[Uniwersytet Jagielloński|Uniwersytetu Jagiellońskiego]] ''za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów''.
* w obszarze nauk chemicznych i o materiałach:
** [[Marek Samoć]] z [[Politechnika Wrocławska|Politechniki Wrocławskiej}} ''za badania materiałów nanostrukturalnych dla optyki nieliniowej''.
* w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich:
** [[Józef Spałek]] z Uniwersytetu Jagiellońskiego ''za badania układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowanie modelu t-J''.
* w obszarze nauk humanistycznych i społecznych:
** [[Bogdan Wojciszke]] z [[SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny|SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego]], Wydział Zamiejscowy w Sopocie ''za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego''.
== Bibliografia ==
* [http://www.fnp.org.pl/laureci-nagrody-fnp/ Laureaci nagrody na stronie FNP ]